Tko su profesionalci u kreativnim i kulturnim industrijama?

Tko su profesionalci u kreativnim i kulturnim industrijama?

Jasno je da su kreativne i kulturne industrije učinile velike pomake u razumijevanju javnosti prema onome što one predstavljaju i što žele postići. Ovim tekstom se želimo osvrnuti na to tko su sudionici kreativnih i kulturnih industrija, točnije tko su profesionalci koji aktivno kreiraju sadržaj i unaprjeđuju ovaj sektor svojim strastvenim radom.

Profesionalci unutar kreativnih i kulturnih industrija dolaze iz raznolikih razina obrazovanja, područja interesa i iskustva. Najčešće su uključeni u poduzetništvo te usmjereni na plasiranje sadržaja koji kreiraju. Poslovi unutar kreativnosti uključuju savjetovanja vezana uz proizvodnju i marketing kreativnih proizvoda, razvoj obrazovnog i zabavnog softvera, grafički dizajn, oglašavanje, modni dizajn i dizajn proizvoda.

Rad uz kavu, laptop i mobitel (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Navedeni sektori su samo neki od onih koji nude prilike za osobe s različitim vještinama i talentima. Prema definiciji DCMS odjela (engl. Department for Culture, Media and Sport) kreativno zanimanje se gleda kao: „uloga u kreativnom procesu koja vodi kognitivne vještine do diferencijacije kako bi se proizveli novi ili značajno poboljšani proizvodi, čija konačna forma nije do kraja i unaprijed određena“. (Izvor)

Prema Creative & Cultural Skills and Skillset kreativne i kulturne industrije u svom fokusu imaju tri zajedničke stvari:

 • fokus na klijente, kupce, publiku i sudionike
 • mogućnost komunikacije
 • kreativnost kao središte poslovnog uspjeha.

Navedene točke su temelj vještina koje posjeduju profesionalci u kreativnim i kulturnim industrijama. Svaki pojedinac, u svojoj ulozi kao samostalni umjetnik, osoba zaposlena u kulturnom zanimanju ili poduzetnik u kulturi treba raditi na razvoju svojih vještina i kreativnog područja uz istovremenu svjesnost prethodno navedene tri točke omogućavaju uspjeh u ovim sektorima. O kreativnosti pročitajte  na linku.

Djevojka u galeriji (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj

Dokument Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj navodi da: „kreativne industrije uključuju doprinos svih zaposlenih u kreativnim industrijama/djelatnostima, koji mogu biti zaposleni u kreativnim ili ne-kreativnim zanimanjima“. Također, obradili su i podatke na razini sektora u 2013. godini prema DCMS-u i donijeli sljedeće zaključke (Ekonomski institut 2015.):

 • najveći broj zaposlenih u kreativnoj ekonomiji nalazi se u IT, software i računalnim uslugama (31,5%) i u oglašavanju i marketingu (18,4%)
 • udio zaposlenih u kreativnoj ekonomiji u ukupnome broju zaposlenih u UK iznosi 8,5%
 • najveći udio BDV kreativnih industrija imaju IT, software i računalne usluge (45,6%) i oglašavanje i marketing (13,3%)
 • najbrže rastuća djelatnost je dizajn koja bilježi 23,8% rasta BDV godišnje u razdoblju 2012. – 2013. godine
 • udio BDV kreativnih industrija u ukupnoj BDV UK iznosi 5,0%
 • u godini 2012. najveći udio vrijednosti izvoza usluga u kreativnim industrijama bilježi se u djelatnostima IT, software i računalne usluge (46,4%) i film, TV, video, radio i fotografija (25,2%)
 • udio vrijednosti izvoza usluga kreativne industrije u vrijednosti izvoza usluga UK iznosi 8,8% u 2012. godini.

Isti dokument je za cilj imao opisati zanimanja koja se nalaze u kulturnim i kreativnim industrijama. U poglavlju 2.1.2. pod naslovom „Određivanje obuhvata sektora definiranjem kulturnih i kreativnih zanimanja“, autori opisuju da su identificirali 62 grupe zanimanja od kojih je 49 grupa zanimanja u cijelosti kreativno i kulturno, dok je 13 grupa djelomično kreativno i kulturno. Točan popis pripadajućih zanimanja sektorima se nalazi u prilogu prve studije na stranici 190. Više o kreativnim i kulturnim industrijama u Europi možete saznati na poveznici.

Osoba tipka na računalu (izvor: pexels.com)

Izvor. www.pexels.com

Profesionalci unutar kreativnih i kulturnih industrija se suočavaju s različitim izazovima koji su većinom individualni i različiti te ne mogu biti primijeni na industriju kao cjelinu.

Kulturalni menadžment je jedno od rješenja koje nudi cjelinu alata menadžmenta i marketinga za upotrebu u kulturi i kreativnim djelatnostima. Ovaj model spaja opća teorijska znanja i interdisciplinarna područja kako bi ponudio individualna rješenja profesionalcima u kreativnim i kulturnim industrijama. Više detalja o svim sastavnicama kulturalnog menadžmenta će biti predstavljeno u idućim blog postovima.

Javite nam u komentaru, što za vas predstavlja najveći izazov u radu s kreativnim poslovima? Radujemo se odgovorima.

 

Koji je vaš poslovni model?

Koji je vaš poslovni model?

Na koji način privlačite kupce ili klijente? Kako osiguravate dugoročnu održivost vašeg poslovanja ili organizacije? Imate li poslovni plan? Smatramo da je svima potrebno temeljno razumijevanje njihovog poslovanja kako bi se osigurao dugoročni uspjeh i pružanje vrijednosti onima za koje je taj model primjenjiv. Isto vrijedi i za udruge, neprofitne organizacije, mala i srednja poduzeća te institucije. Ključno je pravilno postaviti svoju zamisao.  

Nakon što nastane ideja, u koju ste sigurni, slijedi priprema za realizaciju i prikupljanje podataka. Ovaj postupak možete činiti i nakon što imate već postojeće aktivnosti unutar svog rada kao udruga ili kao organizacija jer vam omogućava promišljanje vrijednosti koju nudite.  

Glavni cilj poslovnog modela i alata koji se zove Business model Canvas odnosno platno poslovnog modela je definirati vrijednost koju pružate sa svim glavnim sastavnicama koje čine vaše poslovanje (ključni partneri, ključne aktivnosti, ključni resursi, odnosi s kupcima, kanali, segment kupca, struktura troškova, izvori prihoda).  

Platno poslovnog modela. (izvor: Plavi ured)

Izvor: https://plaviured.hr/testirajte-svoju-ideju-uz-pomoc-poslovnog-platna/

Platno poslovnog modela je pristup osmišljen kako bi olakšao razradu ideja i na jednostavan način prikazao podatke koji se nalaze u dugačkim poslovnim planovima. Kreator ovog pristupa je Alexander Osterwalder koji ga je razvio 2004. godine i nakon toga nastavio s dodatnim kreiranjem te predstavljanjem modela unutar svojih knjiga.  

U ostatku teksta ćemo koristiti termin ciljana skupina iz razloga što se ovaj model može primijeniti i na profitne i na neprofitne organizacije.  

Ovaj alat omogućava vizualizaciju poslovnog modela. Sastoji se od devet dijelova koji se nazivaju građevni blokovi:  

 • ključni partneri
 • ključne aktivnosti
 • ključni resursi
 • prijedlog vrijednosti
 • odnosi s kupcima
 • kanali
 • segment kupca
 • struktura troškova
 • izvori prihoda.

Unutar svakog građevnog bloka pokrivate jedan dio vaše ideje ili organizacije, a sadržaj građevnog bloka dobivate odgovorom na pitanja koja od vas traže promišljanje i istraživanje. Ispunjavanjem svih građevnih blokova kreira se slika vašeg poslovnog modela koju ste opisali na logičan, inovativan i promišljen način.  

Prikaz tableta na kojem je prikazana statistika (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Koraci kreiranja platna poslovnog modela:  

Provedite istraživanje ciljane skupine

Vaša ciljana skupina odlučuje hoćete li opstati ili ne unutar svog poslovnog modela. Razumijevanjem ciljane skupine kojoj nudite vrijednost putem usluge, proizvoda ili programa koji ste kreirali, možete definirati jezgru svog poslovanja, odnosno prijedlog vrijednosti.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Za koga kreirate vrijednost?
 • Koja ciljana skupina je spremna platiti, prihvatiti ili odlučiti o korisnosti vrijednosti koju nudite?

Odaberite ključne partnere

Ovisno o tome što je potrebno za kreiranje vaše usluge, proizvoda ili programa, bitno je okružiti se pouzdanim dobavljačima i partnerima koji će uvijek na vrijeme dostaviti potreban materijal ili pružiti usluge koje su vam potrebne za daljnji rad. Uz navedeno, razmislite o kreiranju strateških partnerstava i zapišite s kime biste mogli realizirati partnerstvo.

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Tko su vaši ključni partneri/dobavljači?
 • Koji motiv imaju za partnerstvo s vama?
 • Koje ključne aktivnosti izvode partneri?  

Navedite ključne aktivnosti

Ključne aktivnosti su aktivnosti koje potvrđuju valjanost poslovnog modela i odvijaju se na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi. Njih obavljate redovno kako bi vaš model funkcionirao i kako bi ciljana skupila dobila vrijednost koju im pružate. One se mogu podijeliti na tri glavne kategorije: 1. Proizvodnja, 2. Rješavanje problema i 3. Kreiranje platforme. Unutar kategorije proizvodnje, ključne aktivnosti su vezane uz proces kreiranja proizvoda, usluga ili programa. Kategorija rješavanja problema ostvaruje vrijednost koju ste prvotno zamislili, a kreiranje i održavanje platforme se odnosi na dugoročni uspjeh poslovnog modela koji ima zastupljene aktivnosti prema ciljanoj skupini koje generiraju dugoročnu suradnju. U toj fazi održavate aktivnosti koje čine rast modela.

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Kako generirate vrijednost za svoju ciljanu skupinu?
 • Koje aktivnosti su potrebne za kreiranje vrijednosti?
 • Koje aktivnosti provodite na dnevnoj bazi kako bi vaš poslovni model bio održiv? 

Odredite relevantne izvore prihoda

Ovisno o vašem modelu, kako biste pokrili troškove morate odrediti izvore prihoda. Određivanjem relevantnih izvora prihoda možete znati gdje usmjeravate svoje aktivnosti i na koji način očekujete da vam se trud vrati u obliku prihoda. Njih možete odrediti ovisno o vašem modelu i vrijednosti koju pružate. 

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:

 • Kako ostvarujete prihod? U kojem obliku?
 • Koji izvori prihoda postoje u okviru vašeg poslovnog modela?  
Prikaz statistike u organizaciji (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Opišite vaš prijedlog vrijednosti

Prijedlog vrijednosti je razlog zašto vaša ciljana skupina želi platiti ono što nudite. Opis prijedloga vrijednosti treba biti kratak, isto kao i misija i vizija tvrtke. Budite svjesni da prijedlog vrijednosti mora biti jasan svima uključenima, a najviše onima na koje je vrijednost usmjerena.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Kako rješavate problem svoje ciljane skupine?
 • Koju vrijednost im donosite?
 • Koji problem rješavate?
 • Koje proizvode, usluge ili programe kreirate za svoju ciljanu skupinu? 

Odredite distribucijske kanale

Kanali distribucije služe za plasiranje vrijednosti koju nudite. Kvalitetni kanali distribucije kreiraju svjesnost o brandu i mogu utjecati na dugoročnu suradnju.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Na koji način vaš proizvod, usluga ili program dolazi do ciljane skupine?
 • Gdje se mogu koristiti vaši proizvodi, usluge ili programi? 

Razmislite o ključnim resursima

Ključni resursi mogu biti podijeljeni u četiri skupine: 1. fizički resursi, 2. intelektualni resursi, 3. ljudski resursi i 4. financijski resursi. U kategoriju fizičkih resursa bi ulazili, na primjer, zgrade i hardver. Intelektualni resursi se odnose na patente, licence i znanje. Ljudski resursi obuhvaćaju specifična znanja pružena od profesionalaca poput stručnjaka u području marketinga, programera, inženjera i sl. Financijski resursi označavaju korištenje kredita od banke, kapitalnih ulaganja, sponzorstava i sl.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Koji resursi služe za kreiranje vaše vrijednosti?
 • Koji resursi su vam potrebni za ključne aktivnosti? 

Razmislite o odnosima s ciljanom skupinom

U ovom dijelu platna poslovnog modela trebate odrediti vaša očekivanja vezana uz odnos s vašom ciljanom skupinom. Postoje različiti načini poboljšanja odnosa koje možete istražiti, no na samom početku bitno je odlučiti što vi želite učiniti.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Kakav odnos uspostavljate s ciljanom skupinom?
 • Na koji način ga održavate dugoročno? 

Zapišite strukturu troškova

Poslovni model zahtijeva troškove koje je ključno popisati na vrijeme kako biste bili spremni za početak rada. Fiksne troškove je najčešće lagano odrediti jer su dostupni putem različitih izvora, no varijabilni troškovi ovise o vašem poslovnom modelu i potrebno ih je prepoznati putem istraživanja tržišta i primjene poslovnog modela.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Koji troškovi su fiksni i vezani uz poslovanje, a koji uz vrijednost koju stvarate?
 • Koje varijabilne troškove imate vezane uz poslovanje, a koje uz vrijednost koju stvarate? 
Platno poslovnog modela je moguće izraditi okvirno unutar sat vremena te ga nadograđivati kasnije u suradnji s timom i uključivanjem novih znanja koje posjedujete. Za kvalitetnu izradu potrebno je pripremiti se i provesti istraživanje tržišta te raspolagati gore navedenim terminima. Autor platna poslovnog modela je izdao nekoliko knjiga na ovu temu, a putem online platformi i unutar različitih organizacija možete pronaći edukacije na ovu temu gdje u trajanju od nekoliko sati ili dana detaljno prolazite svaki od navedenih građevnih blokova. 
 
Tema platna poslovnog modela je ukratko opisana u ovom članku, a za daljnje proučavanje vas preusmjeravamo na dodatno istraživanje i uz to, stojimo na raspolaganju za suradnju na izradi vašeg poslovnog modela. 
 

Jeste li izradili svoje platno poslovnog modela? S kojim poteškoćama ste se susreli pri izradi? Recite nam u komentarima.  

Što je kulturalni menadžment?

Što je kulturalni menadžment?

Definicija menadžmenta u kulturi je prema autoru Jadranu Antoloviću: „Menadžment u kulturi je primjena znanja i tehnika menadžmenta u stvaranju (proizvodnji), promidžbi i potrošnji kulturnih proizvoda. Menadžment u kulturi pojavljuje se istupanjem kulture na tržište te njegova uloga jača usporedno sa stvaranjem tržišta kulturnih proizvoda, odnosno sve snažnijom implementacijom kulture u tržište brojnih proizvoda i usluga.“ (Izvor)

Prikaz ruke koja drži zelenu biljku (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Kulturalni menadžment je komplementaran s kulturalnim studijima. Oni su inovativno interdisciplinarno područje istraživanja i podučavanja koje istražuje načine na koje kultura stvara i preobražava individualna iskustva, svakodnevni život, društvene odnose i moć. Istraživanjem i podučavanjem na terenu istražuju odnose i pitanja današnjeg svijeta. Kulturalni studiji posvećeni su razumijevanju procesa kroz koje društva i različite skupine unutar njih dolaze u doticaj s izazovima.

Koje poslove obuhvaća kulturalni menadžment?

Školski gledano, obuhvaća menadžerske funkcije: planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje, kontrolu i koordinaciju.

Praktično gledano, kulturalni menadžer je osoba koja objedinjava tradicionalni menadžment i služi kao posrednik između različitih dionika u kreativnim i kulturnim industrijama. Uloga kulturalnih menadžera je učiniti da svi resursi budu maksimalno iskorišteni prema ispunjenju zacrtanog cilja određenog događaja, manifestacije, projekta ili procesa unutar kreativnih i kulturnih industrija.

Možete nas pronaći kao osobe koje vode cijeli proces ili samo pružaju pomoć i podršku pri izvedbi određenih procesa. Naša uloga je biti fleksibilan, mobilan i inovativan. Naša zadaća je stalno unaprjeđivati svoje znanje, pratiti trendove u sektorima interesa i pomagati zajednici pri ispunjenju ciljeva.

Fokus područja istraživanja su kulturne politike, interaktivni marketing kulture, upravljanje i financiranje u kulturi kao i kulturno poduzetništvo. Menadžeri u kulturi bave se pitanjima koja uključuju lokalnu zajednicu, kulturu i poslovni sektor. Usluge uključuju stvaranje okvira kulturne podrške, strateške i operativne koncepte, evaluaciju organizacija i projekata, marketing i komunikacijske koncepte te dodatne stavke po individualnoj potrebi. Što čini dobrog kulturalnog menadžera možete pročitati u blog postu.

Prikaz muškarca kako tipka na prijenosnom računalu (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Uloga kulturalnog menadžera i potreba za menadžmentom u kulturi

Menadžeri u kulturi se u Hrvatskoj mogu školovati putem različitih programa dostupnih na visokim učilištima i sveučilištima te putem programa cjeloživotnog obrazovanja različitih učilišta. Obrazovna podloga im pomaže pri pripremi za daljnji rad te većinu dodatnih seminara i studija mogu specijalizirati unutar Europske unije. Više o tome možete saznati u blog postu “Kako studirati kulturu?”.

Potreba za menadžerima u kulturi nije samo unutar institucija već se ona razvila i u samostalne poduzetničke uloge gdje pojedinci pružaju outsorcane usluge kulturalnog menadžmenta. Više o tome možete vidjeti i na popisu naših usluga.

Organizacija navedenog je spoj različitih disciplina i broja sudionika. Kako bi se uspješno organizirao proces ili događaj unutar i izvan organizacija, kulturalni menadžeri kombiniraju suradnje, resurse, alate i brzo učenje o sektoru u kojem se navedeno odvija.

Žena drži sastanak ili seminar (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Zašto odabrati uslugu kulturalnog menadžmenta?

 • Disciplina kulturalnih studija i menadžmenta je relativno nova (nastala je u 20. stoljeću) što je uzrokovalo razvitak na temelju tradicionalnih znanja i brzoj prilagodbi s novim tehnologijama.
 • Stručnjak kulturalnog menadžmenta je fokusiran na aspekte koji se često previde u organizaciji u slučaju organizacije od strane osobe kojoj to nije primarni posao.
 • Menadžer u kulturi u obzir uzima trenutno stanje procesa ili događaja i na temelju njega se kreira prijedloge i poboljšanja te plan djelovanja.

Kulturalni menadžeri imaju ulogu koja se odnosi na različite aspekte od vođenja cjelokupne organizacije i upravljanja svim njezinim resursima za postizanje maksimalne učinkovitosti pa sve do podijeljenih poslova vezanih za projektno orijentirane zadatke odnosno organizaciju npr. manifestacija.

Jeste li se susretali do sada s kulturalnim menadžerima? Pišite nam u komentare vaša iskustva.

Pet ključnih koraka za usvojiti prije pokretanja poslovanja

Pet ključnih koraka za usvojiti prije pokretanja poslovanja

Imate poslovnu ideju koju biste željeli ostvariti? Razmišljate o samostalnosti koju nudi poduzetništvo i o prednostima koje vam mogu promijeniti život. Nudimo vam nekoliko savjeta što učiniti u toj fazi, fazi koja vas dijeli od pokretanja pothvata do početka rada.

Naučite se sami motivirati

Nakon pokretanja poslovnog pothvata odgovorni ste za sve aspekte poslovanja i potrebno je da razumijete razloge radi kojih ste pokrenuli poslovni pothvat te da se na redovnoj bazi vraćate svojim ciljevima i pregledavate strategiju poslovanja koju ste osmislili kako biste mogli sami sebi biti najveći motivator. Unutar dnevnih zadataka poslovanja, pogotovo u prvoj godini poslovanja, teško je očekivati da će motivacija doći od drugih ljudi ili od nekog nadređenog jer nemate tu mogućnost s obzirom da ste sami svoj menadžer.

Štedite

Pri kreiranju prvih priljeva novca, nastojte odvojiti dio novca za rezerve koje vam mogu poslužiti pri razdoblju godine koje je potencijalno sporije u odnosu na ostatak godine zbog određenih razloga bilo to zbog vrste posla koju radite ili zbog godišnjih odmora. Nastojte izraditi financijski plan za kratkoročno i dugoročno razdoblje kako biste mogli biti sigurni da će poslovanje opstati unutar prvih pet godina.

Naučite kako pravilno prodati proizvod ili uslugu

Većina ljudi prodaju može shvaćati na krivi način zbog određenih predrasuda prema prodavačima koji vam nastoje ponuditi proizvod i uslugu samo radi jedne prodaje, unatoč tome što im se nakon takvog pristupa ne namjeravate vratiti. Prodaja je odnos unutar kojeg rješavate nečiji problem putem svog proizvoda ili usluge i nudite drugoj strani vrijednost te stvarate odnos. Umijeće prodaje je potrebno svakom poduzetniku ili rukovoditelju organizacije jer na dnevnoj bazi “prodajete” ono što zastupate i dajete do znanja svim potencijalnim klijentima, suradnicima ili korisnicima vaših usluga da su one pravo rješenje za njih. Prodaja je kvalitetna tek kad putem ovog procesa pomažete riješiti izazov i gradite odnos s drugom stranom.

Umrežavajte se i kreirajte odnose s ljudima

Posjećujte događaje, konferencije, seminare i pratite Facebook grupe te ostale alate putem kojih možete doći do osoba koje zanimaju iste teme kao i vas te putem kojih možete sklopiti suradnje i ponuditi vrijednost drugoj strani. Umrežavanje vam pruža mogućnost istraživanja mišljenja vaših potencijalnih suradnika ili kolega unutar iste industrije te potencijalne prilike suradnje u budućnosti. Zajednički interes o određenoj temi možete otvoriti nove ideje ili rješenja i nudi vam mogućnost sklapanja partnerstva koja mogu pomoći pri kasnijem kreiranju poslovnog pothvata.

Naučite istraživati i učiti

Učenje ne završava formalnim obrazovanjem. Prije nego krenete u poslovni pothvat bitno je da razumijete što više o industriji unutar koje ulazite te da razvijate “meke vještine” koje vam mogu pomoći pri kreiranju tima, razvoju poslovanja, pronalasku mentora i inoviranju. Nakon pokretanja poslovnog pothvata učenje i istraživanje može biti nijansa koja će odrediti vašu poziciju na tržištu. Znanje i iskustvo odgovorne osobe je ključno i ako ne razvijate nova znanja vaš poslovni pothvat ostaje na razini znanja koju ste stekli te može doći do stagnacije poslovnih procesa i opadanja prihoda kao jedne od posljedica toga što organizacija ne ulaže u svoje znanje.

Priprema je glavni dio koji olakšava pokretanje poslovnog pothvata. Nakon što pokrenete poslovni pothvat dolazi do shvaćanja da je svaki dan nepoznato područje bez obzira na iskustvo i pripremu te ono što najviše može pomoći u ovakvim situacijama je razumijevanje cilja koji želite postići jer time znate zašto vrijedi raditi na vašem snu na dnevnoj bazi.

Koje korake ste poduzeli prije pokretanja svog poslovnog pothvata? Što biste voljeli da ste učinili drukčije? Recite nam u komentarima.


Nudimo savjetovanje i pružanje usluga u području marketinga i upravljanja. Ako ste zainteresirani za suradnju, obratite nam se putem kontakt obrasca ili e-maila info@proprium.hr. Dostupni smo i za pružanje poduka u području menadžmenta i marketinga unutar vašeg prostora kreiranih za vaše potrebe.

Za dodatne informacije i besplatni uvodni termin od 30 minuta putem telefona, uživo ili Google Hangouta ispunite kontakt obrazac i pošaljite nam svoj upit.

Osamnaest knjiga koje su nas motivirale u 2018. godini i pet glavnih lekcija koje smo naučili

Osamnaest knjiga koje su nas motivirale u 2018. godini i pet glavnih lekcija koje smo naučili

Proprium tim redovno razmjenjuje ideje i uči. Vjerojatno ste to mogli primijetiti kroz dosadašnji rad i društvene mreže. Osim vidljivih načina učenja i umrežavanja nastojimo čitati što više i ovim putem želimo izdvojiti 18 knjiga koje su nas motivirale tijekom ove godine, a za koje vjerujemo da mogu pomoći i vama u 2019. kroz privatni i poslovni dio života. 

Knjige u knjižnici (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Ovo je naša lista:  

 1. Aleksić, Ljiljana. Alfirević, Nikša. Pavičić, Jurica. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti  
 2. Goldstein, Simona. Poduzetništvo u kreativnim industrijama 
 3. Antolović, Jadran. Menadžment u kulturi 
 4. Heller, Robert. Priručnik za menadžere
 5. Blanchard, Kenneth. Johnson, Spencer. Jednominutni menadžer  
 6. Gitomer, Jeffrey. Mala crvena knjiga prodaje   
 7. Gottesman, Deb. Mauro, Buzz. Umijeće javnog nastupa   
 8. Morgensten, Julie. Organizirajte se iznutra prema van 
 9. Morgensten, Julie. Ovladajte vremenom iznutra prema van 
 10. Quain, Bill. Kako postići više radeći manje   
 11. Aleen, David. Organiziranje posla: Produktivnost bez stresa 
 12. Matić, Ivana, Ercegović Kristina. Kraljić, Sanela. Saganić, Alma. Rendulić, Krešimira. Dešković Kobas, Dijana. Ivanković Marić, Kata. Od zaposlenice do poduzetnice 
 13. Ercegović, Kristina. Sam svoj gazda   
 14. Brkić, Kristina. Sarušić, Marija. Iveljić, Danijela. Martinko, Božica. Kako pokrenuti i voditi biznis od kuće
 15. Rudner, Rima. Kako postati sretan 
 16. Peiffer, Vera. Pozitivno razmišljanje   
 17. Hill, Napoleon. Promišljanjem do bogatstva
 18. Covey, Stephen R. 7 navika uspješnih ljudi
Svaka od ovih knjiga nam je donijela zanimljive teme za razgovor i još više ideja za primjenu unutar Propriuma. Vjerujemo da ako se odlučite na čitanje nekih od ovih knjiga svakako možete naučiti puno toga i dobiti dodatne ideje za pronalazak novih informacija. Želimo sumirati što čitanje znači za nas i što smo naučili iz ovih 18 knjiga tijekom zadnjih šest mjeseci.
 

Važnost organizacije prioriteta

Kroz nekoliko knjiga s liste uvidjele smo važnost organizacije, ne samo vremena, prostora ili obveza, nego organizacije prioriteta. Naučile smo da je bitno pametno raditi, a ne previše raditi. Upravljanjem prioritetima izbjegavate osjećaj stresa i užurbanosti i možete razumjeti na koji način upravljati užurbanim danima. Planiranje smo već obradili u prethodnim blog postovima, a sada bismo htjeli istaknuti da unatoč svim planiranim i neplaniranim obvezama koje se događaju unutar poslovanja na dnevnoj bazi, bitno je postaviti prioritete. Postavljanjem prioriteta možete kvalitetnije upravljati svojim vremenom i na temelju toga možete uspostaviti kontrolu nad svojim danom.  
 

Knjige koje su nam pomogle u ovom zaključku:  

 • Morgensten, Julie. Organizirajte se iznutra prema van
 • Morgensten, Julie. Ovladajte vremenom iznutra prema van
 • Covey, Stephen R. 7 navika uspješnih ljudi
 • Peiffer, Vera. Pozitivno razmišljanje. 

Prodaja je svakodnevna navika

Naučili smo da prodaja nije aktivnost koja se odvija unutar trgovina nego je svakodnevna navika svakog od nas neovisno o ulozi koju obnašamo. Na dnevnoj bazi prodajemo svoje ideje i putem prodaje ostvarujemo ono što nam je potrebno u odnosima s obitelji, prijateljima i partnerima. Prodaja je način na koji objašnjavamo naše misli i time postižemo protuučinak s druge strane koji daje povratnu informaciju i pristaje na suradnju putem navedenog procesa. Prodaja nije nešto negativno. Prodaja treba na umu imati dobrobit obje strane i time ona postaje kvalitetna te uspostavlja dugoročne odnose.  
 

Knjige koje su nam pomogle u ovom zaključku:  

 • Gitomer, Jeffrey. Mala crvena knjiga prodaje
 • Heller, Robert. Priručnik za menadžere
 • Blanchard, Kenneth. Johnson, Spencer. Jednominutni menadžer
Osoba tipka na laptoptu (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

 

Kreativne industrije pružaju kvalitetne prilike i poboljšavaju društvo u cjelini

Navedenu tvrdnju smo smatrali istinitom prije čitanja ovih knjiga, no one su nam samo potvrdile ono u što duboko vjerujemo kao tim. Kreativne industrije su pokretač radnih mjesta te ne opadaju u trenutcima ekonomske krize. 
 

Knjige koje su nam pomogle u ovom zaključku:  

 • Aleksić, Ljiljana. Alfirević, Nikša. Pavičić, Jurica. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti
 • Goldstein, Simona. Poduzetništvo u kreativnim industrijama
 • Antolović, Jadran. Menadžment u kulturi

Ideja je samo ideja dok ju ne testirate

Putem nekoliko knjiga s popisa smo se uvjerili kako je potrebno ostaviti svo planiranje po strani i jednostavno krenuti u rizik ostvarivanja ideje. Plan treba služiti kao podloga i bitno je da što prije naučimo kako se planovi mijenjaju iz dana u dan. Ključni su postavljeni ciljevi, jasna vizija i misija te na temelju njih je moguće prilagođavati plan i uspješno se snalaziti u dnevnim izazovima koji su stavljeni pred poduzetnike. 
 

Knjige koje su nam pomogle u ovom zaključku:  

 • Matić, Ivana, Ercegović Kristina. Kraljić, Sanela. Saganić, Alma. Rendulić, Krešimira. Dešković Kobas, Dijana. Ivanković Marić, Kata. Od zaposlenice do poduzetnice 
 • Ercegović, Kristina. Sam svoj gazda 
 • Brkić, Kristina. Sarušić, Marija. Iveljić, Danijela. Martinko, Božica. Kako pokrenuti i voditi biznis od kuće 

Bitno je pametno raditi, a ne puno raditi

Većina kvalitetnih ishoda proizlazi iz fokusiranog rada, no svi poznajemo dosta ljudi koji većinom govore kako su jako zauzeti. Zauzeta osoba nije fokusirana ili usmjerena na obavljanje cilja nego na rad sam po sebi. Unutar toga se razvija i dugovlačenje kojim ne dobivamo ishod koji smo mogli obaviti unutar puno kraćeg vremena jer si ne dopuštamo rad po ritmu koji nam odgovara nego se prilagođavamo satnicama. Dodatna istraživanja na ovu temu koja smo čitali pokazuju da zaposlenici unutar uredskih poslova više gube vremena nego što potroše vremena na kvalitetno odrađivanje poslova. Naučili smo da pravilnim raspoređivanjem poslova i dovoljnim vremenom za obitelj, prijatelje i sebe, osoba može učiniti puno više i na taj način pametno raditi te donijeti više učinka organizaciji ili projektu. 
 

Knjige koje su nam pomogle u ovom zaključku:  

 • Rudner, Rima. Kako postati sretan 
 • Peiffer, Vera. Pozitivno razmišljanje 
 • Hill, Napoleon. Promišljanjem do bogatstva 
Djevojka (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Jeste li pročitali neku od knjiga s popisa? Koja knjiga vas se najviše dojmila?  

Pin It on Pinterest