Koji je vaš poslovni model?

Žena drži papir u rukama.

Autor članka: Laura Plantak Pul

Laura je osnivačica i vlasnica obrta Proprium koja uspješno doprinosi razvoju kulturnih i kreativnih industrija putem djelovanja u neprofitnim organizacijama. Kontinuirano ulaže u svoje znanje sudjelovanjem na konferencijama, seminarima i edukacijama. Njezin talent je upotrijebiti stečeno znanje i prenijeti ga drugima na jednostavan, pristupačan i praktičan način.

06.08.2019

Na koji način privlačite kupce ili klijente? Kako osiguravate dugoročnu održivost vašeg poslovanja ili organizacije? Imate li poslovni plan? Smatramo da je svima potrebno temeljno razumijevanje njihovog poslovanja kako bi se osigurao dugoročni uspjeh i pružanje vrijednosti onima za koje je taj model primjenjiv. Isto vrijedi i za udruge, neprofitne organizacije, mala i srednja poduzeća te institucije. Ključno je pravilno postaviti svoju zamisao.  

Nakon što nastane ideja, u koju ste sigurni, slijedi priprema za realizaciju i prikupljanje podataka. Ovaj postupak možete činiti i nakon što imate već postojeće aktivnosti unutar svog rada kao udruga ili kao organizacija jer vam omogućava promišljanje vrijednosti koju nudite.  

Glavni cilj poslovnog modela i alata koji se zove Business model Canvas odnosno platno poslovnog modela je definirati vrijednost koju pružate sa svim glavnim sastavnicama koje čine vaše poslovanje (ključni partneri, ključne aktivnosti, ključni resursi, odnosi s kupcima, kanali, segment kupca, struktura troškova, izvori prihoda).  

Platno poslovnog modela. (izvor: Plavi ured)

Izvor: https://plaviured.hr/testirajte-svoju-ideju-uz-pomoc-poslovnog-platna/

Platno poslovnog modela je pristup osmišljen kako bi olakšao razradu ideja i na jednostavan način prikazao podatke koji se nalaze u dugačkim poslovnim planovima. Kreator ovog pristupa je Alexander Osterwalder koji ga je razvio 2004. godine i nakon toga nastavio s dodatnim kreiranjem te predstavljanjem modela unutar svojih knjiga.  

U ostatku teksta ćemo koristiti termin ciljana skupina iz razloga što se ovaj model može primijeniti i na profitne i na neprofitne organizacije.  

Ovaj alat omogućava vizualizaciju poslovnog modela. Sastoji se od devet dijelova koji se nazivaju građevni blokovi:  

 • ključni partneri
 • ključne aktivnosti
 • ključni resursi
 • prijedlog vrijednosti
 • odnosi s kupcima
 • kanali
 • segment kupca
 • struktura troškova
 • izvori prihoda.

Unutar svakog građevnog bloka pokrivate jedan dio vaše ideje ili organizacije, a sadržaj građevnog bloka dobivate odgovorom na pitanja koja od vas traže promišljanje i istraživanje. Ispunjavanjem svih građevnih blokova kreira se slika vašeg poslovnog modela koju ste opisali na logičan, inovativan i promišljen način.  

Prikaz tableta na kojem je prikazana statistika (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Koraci kreiranja platna poslovnog modela:  

Provedite istraživanje ciljane skupine

Vaša ciljana skupina odlučuje hoćete li opstati ili ne unutar svog poslovnog modela. Razumijevanjem ciljane skupine kojoj nudite vrijednost putem usluge, proizvoda ili programa koji ste kreirali, možete definirati jezgru svog poslovanja, odnosno prijedlog vrijednosti.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Za koga kreirate vrijednost?
 • Koja ciljana skupina je spremna platiti, prihvatiti ili odlučiti o korisnosti vrijednosti koju nudite?

Odaberite ključne partnere

Ovisno o tome što je potrebno za kreiranje vaše usluge, proizvoda ili programa, bitno je okružiti se pouzdanim dobavljačima i partnerima koji će uvijek na vrijeme dostaviti potreban materijal ili pružiti usluge koje su vam potrebne za daljnji rad. Uz navedeno, razmislite o kreiranju strateških partnerstava i zapišite s kime biste mogli realizirati partnerstvo.

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Tko su vaši ključni partneri/dobavljači?
 • Koji motiv imaju za partnerstvo s vama?
 • Koje ključne aktivnosti izvode partneri?  

Navedite ključne aktivnosti

Ključne aktivnosti su aktivnosti koje potvrđuju valjanost poslovnog modela i odvijaju se na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi. Njih obavljate redovno kako bi vaš model funkcionirao i kako bi ciljana skupila dobila vrijednost koju im pružate. One se mogu podijeliti na tri glavne kategorije: 1. Proizvodnja, 2. Rješavanje problema i 3. Kreiranje platforme. Unutar kategorije proizvodnje, ključne aktivnosti su vezane uz proces kreiranja proizvoda, usluga ili programa. Kategorija rješavanja problema ostvaruje vrijednost koju ste prvotno zamislili, a kreiranje i održavanje platforme se odnosi na dugoročni uspjeh poslovnog modela koji ima zastupljene aktivnosti prema ciljanoj skupini koje generiraju dugoročnu suradnju. U toj fazi održavate aktivnosti koje čine rast modela.

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Kako generirate vrijednost za svoju ciljanu skupinu?
 • Koje aktivnosti su potrebne za kreiranje vrijednosti?
 • Koje aktivnosti provodite na dnevnoj bazi kako bi vaš poslovni model bio održiv? 

Odredite relevantne izvore prihoda

Ovisno o vašem modelu, kako biste pokrili troškove morate odrediti izvore prihoda. Određivanjem relevantnih izvora prihoda možete znati gdje usmjeravate svoje aktivnosti i na koji način očekujete da vam se trud vrati u obliku prihoda. Njih možete odrediti ovisno o vašem modelu i vrijednosti koju pružate. 

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:

 • Kako ostvarujete prihod? U kojem obliku?
 • Koji izvori prihoda postoje u okviru vašeg poslovnog modela?  
Prikaz statistike u organizaciji (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Opišite vaš prijedlog vrijednosti

Prijedlog vrijednosti je razlog zašto vaša ciljana skupina želi platiti ono što nudite. Opis prijedloga vrijednosti treba biti kratak, isto kao i misija i vizija tvrtke. Budite svjesni da prijedlog vrijednosti mora biti jasan svima uključenima, a najviše onima na koje je vrijednost usmjerena.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Kako rješavate problem svoje ciljane skupine?
 • Koju vrijednost im donosite?
 • Koji problem rješavate?
 • Koje proizvode, usluge ili programe kreirate za svoju ciljanu skupinu? 

Odredite distribucijske kanale

Kanali distribucije služe za plasiranje vrijednosti koju nudite. Kvalitetni kanali distribucije kreiraju svjesnost o brandu i mogu utjecati na dugoročnu suradnju.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Na koji način vaš proizvod, usluga ili program dolazi do ciljane skupine?
 • Gdje se mogu koristiti vaši proizvodi, usluge ili programi? 

Razmislite o ključnim resursima

Ključni resursi mogu biti podijeljeni u četiri skupine: 1. fizički resursi, 2. intelektualni resursi, 3. ljudski resursi i 4. financijski resursi. U kategoriju fizičkih resursa bi ulazili, na primjer, zgrade i hardver. Intelektualni resursi se odnose na patente, licence i znanje. Ljudski resursi obuhvaćaju specifična znanja pružena od profesionalaca poput stručnjaka u području marketinga, programera, inženjera i sl. Financijski resursi označavaju korištenje kredita od banke, kapitalnih ulaganja, sponzorstava i sl.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Koji resursi služe za kreiranje vaše vrijednosti?
 • Koji resursi su vam potrebni za ključne aktivnosti? 

Razmislite o odnosima s ciljanom skupinom

U ovom dijelu platna poslovnog modela trebate odrediti vaša očekivanja vezana uz odnos s vašom ciljanom skupinom. Postoje različiti načini poboljšanja odnosa koje možete istražiti, no na samom početku bitno je odlučiti što vi želite učiniti.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Kakav odnos uspostavljate s ciljanom skupinom?
 • Na koji način ga održavate dugoročno? 

Zapišite strukturu troškova

Poslovni model zahtijeva troškove koje je ključno popisati na vrijeme kako biste bili spremni za početak rada. Fiksne troškove je najčešće lagano odrediti jer su dostupni putem različitih izvora, no varijabilni troškovi ovise o vašem poslovnom modelu i potrebno ih je prepoznati putem istraživanja tržišta i primjene poslovnog modela.  

Prijedlog pitanja koja možete koristiti za ovaj građevni blok:  

 • Koji troškovi su fiksni i vezani uz poslovanje, a koji uz vrijednost koju stvarate?
 • Koje varijabilne troškove imate vezane uz poslovanje, a koje uz vrijednost koju stvarate? 
Platno poslovnog modela je moguće izraditi okvirno unutar sat vremena te ga nadograđivati kasnije u suradnji s timom i uključivanjem novih znanja koje posjedujete. Za kvalitetnu izradu potrebno je pripremiti se i provesti istraživanje tržišta te raspolagati gore navedenim terminima. Autor platna poslovnog modela je izdao nekoliko knjiga na ovu temu, a putem online platformi i unutar različitih organizacija možete pronaći edukacije na ovu temu gdje u trajanju od nekoliko sati ili dana detaljno prolazite svaki od navedenih građevnih blokova. 
 
Tema platna poslovnog modela je ukratko opisana u ovom članku, a za daljnje proučavanje vas preusmjeravamo na dodatno istraživanje i uz to, stojimo na raspolaganju za suradnju na izradi vašeg poslovnog modela. 
 

Jeste li izradili svoje platno poslovnog modela? S kojim poteškoćama ste se susreli pri izradi? Recite nam u komentarima.  

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. Sedam korisnih i besplatnih alata za organizaciju posla - […] alata koji mogu koristiti vama i vašem poslovanju. Možete ih koristiti i tijekom izrade vašeg poslovnog modela, o čemu…

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Shares