Ljudski resursi kao pokretač uspješne organizacije

Autor članka: Maja Bogdan

Maja je uz kulturne događaje volontirala i na sportskim te putem prethodnih iskustava u radu s klijentima naučila kako primijeniti asertivnu komunikaciju i pravilno planirati. Njezin talent je razumjeti pojedinca i pristupiti s prijedlogom koji rješava njegov izazov ili izazov organizacije.

05.28.2018

Menadžment ljudskih resursa je zanimljivo područje koje obuhvaća poslovanje organizacije i psihologiju zaposlenika. Spaja zaposlenike i poslodavce, mjeri njihov odnos i vrijednosti. Menadžeri svakodnevno naglašavaju da je motivacija zaposlenika, teambuilding i suradnja sa zaposlenicima od ključne važnosti za uspjeh svake organizacije.

Ljudski resursi obuhvaćaju zapošljavanje i osposobljavanje, kompenzacije i olakšice, obuke i edukacije, međuljudske odnose i razvoj organizacije. Osim toga, brinu o osobnim pravima zaposlenika, napredovanju i usavršavanju, uvođenju novih programa, discipliniranju zaposlenika, ozljedama i nesrećama na radu. Od samog biranja, intervjua i zapošljavanja pojedinaca, menadžer ljudskih resursa je uz njih pa sve do prestanka rada.  

Menadžment ljudskih resursa obuhvaća programe i aplikacije osmišljene za veću efikasnost organizacije i poslovanja. U njega pripada čitav spektar kreiranja, upravljanja i očuvanje međuljudskih odnosa: 

  • Potrebe i brige zaposlenika: menadžer ljudskih resursa brine o povlasticama, plaći, mirovini i edukaciji zaposlenika. Također, ovaj sektor brine o odnosima zaposlenika i njihovim odnosima s poslodavcima. 
  • Novi zaposlenici: sektor brine o zapošljavanju novih pojedinaca, intervjuiranju, detaljnim provjerama i usmjeravanju.
  • Prekid suradnje: za svaki prekid suradnje postoji određen tijek radnji. Ako je pojedinac otpušten ili da otkaz, menadžer priprema potrebne dokumente kako bi suradnja završila legalno i pravilno. Također, s njim se pregovara u slučaju otpremnine. 
  • Poboljšanje morala: efektivni menadžer potiče pojedince da se razvijaju i usavršavaju što utječe na cjelokupni uspjeh organizacije. Uključuje nagrađivanje i discipliniranje pojedinaca.
Rukovanje (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Prema Forbesovom članku, menadžer ljudskih resursa se koncentrira na pet važnih područja: 

  • Definiranje svrhe organizacije: zaposlenicima organizacije mora biti jasno zašto organizacija postoji, koja je njezina svrha i ciljevi. Također, naglasak je na suradnji i povezivanju. 
  • Prezentiranje organizacije u javnosti: lažni marketing i zablude mogu biti razlog lošeg odnosa poslodavca i zaposlenik. Organizacije moraju stvoriti, promovirati i oglašavati prave vrijednosti kako ne bi stvorili krivu sliku potencijalnim klijentima. 
  • Snage zaposlenika: organizacije i menadžeri se moraju potruditi kako bi utvrdili snage i prednosti svojih zaposlenika u svrhu pravilnog delegiranja zadataka za korištenje punog potencijala. 
  • Sklad organizacije: postignuća moraju biti u skladu s ciljevima kako bi se izgradila uspješna i održiva organizacija.
  • Točno mjerenje i vrednovanje: svi odjeli i zaposlenici moraju imati jednaka vrednovanja kako bi stanje organizacije bilo transparentno.

Riječ koja nas asocira na ljudske resurse je uglavnom motivacija. O motivaciji na poslu smo već pisali pa možete pročitati u blog postovima. Pravilno motiviranje povećava produktivnost i jača međuljudske odnose. Naš savjet je uvođenje teambuildinga, a na menadžerima je da odluče u kojem obliku. Sljedeći dio je komunikacija unutar tima, o kojoj smo također pisali. Komunikacija je iznimno važna, bila ona poslovna, s klijentima, poslodavcem ili kolegama. Na menadžerima je da unaprijede poslovnu komunikaciju, uče kako bolje prezentirati, pružati bolju povratnu informaciju i koristiti neverbalnu komunikaciju. 

Organizacijska kultura je kultura ponašanja u organizaciji. Ona je spoj znanja, iskustva, vrijednosti i vjerovanja zaposlenika, poslodavaca i osnivača. Na menadžeru je da stvori kulturu koja će obuhvatiti sve navedeno i voditi poslovanje prema postignuću ciljeva. Također, na njima je da pronađu resurse za razvoj, mjerenje i praćenje organizacijske kulture. 

Odnosi između zaposlenika moraju biti profesionalnipozitivni, puni podrške i poštovanja. Menadžeri su ti koji potiču rasprave oko ideja, planova i ciljeva. Konstruktivne rasprave su važne za efektivno rješavanje problema, ali one su i temelj zdrave i uspješne organizacije. Menadžer treba intervenirati kada rasprave prerastu u nešto više, kako bi spriječili daljnje sukobe. Kako bi zaposlenicima u svakom trenutku mogao prenijeti novosti i važne informacije, menadžer mora pratiti trenutne zakoneTakođer, menadžer brine o pitanjima multikulturalnosti, diskriminacije, pravilniku odijevanja i disciplinarnim akcijama.  

 

Kakav odnos imate sa svojim kolegama i zaposlenicima? Smatrate li ljudske resurse važnim dijelom poslovanja? 

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Poticanje i stimulacija djelatnika - Proprium - Blog - […] sve više današnjih organizacija pazi i na svoje djelatnike. U ranijem blog postu smo pisali o menadžmentu ljudskih resursa, što oni rade…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Shares