Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti
Hvala što ste posjetili ovu web stranicu. Molimo Vas da pažljivo pročitate Odredbe i uvjete sadržane u ovom dokumentu, jer bilo kakvo korištenje ove web stranice znači Vaše prihvaćanje Odredbi i uvjeta sadržanih u ovom dokumentu. Kroz stranicu, pojmovi “mi”, “nas”, “naš” i “Proprium” odnose se na obrt Proprium.

Politika privatnosti stranice
Svi osobni podaci ili materijali poslani web stranicama Propriuma podliježu politici Propriuma o privatnosti i zaštiti osobnih podataka, navedenoj pod “Privatnost podataka”.

Točnost, potpunost i pravodobnost informacija
Nismo odgovorni ako informacije dostupne na ovim stranicama nisu točne ili potpune. Materijali s ovih stranica koriste se na vlastiti rizik. Suglasni ste da je Vaša odgovornost pratiti sve promjene materijala i informacija koje se nalaze na ovoj web stranici.

Prijenos
Bilo kakva neosobna komunikacija ili materijal koji se prenosi na web stranicu putem elektroničke pošte ili na drugi način, uključujući bilo kakve podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, bit će tretirani kao nepovjerljiva i nezaštićena komunikacija. Sve što prenosite ili postavljate postaje vlasništvo Propriuma i može se koristiti za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: umnožavanje, objavljivanje, prenošenje, emitiranje i slanje. Nadalje, Proprium je slobodan koristiti u bilo koju svrhu (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, oglašavanje i marketing proizvoda) bilo koje ideje, umjetnička djela, izume, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svako takvo korištenje je bez naknade za stranu koja dostavlja podatke. Dostavljanjem podataka također dajete jamstvo da ste vlasnik dostavljenog materijala/sadržaja, da nije klevetnički te da korištenje od strane Propriuma neće povrijediti prava treće strane. Proprium nije obavezan koristiti dostavljene podatke.

Prava na intelektualno vlasništvo
® Registrirani pečat Propriuma. Sva prava su zadržana.
Sva autorska prava i ostala prava na intelektualno vlasništvo sadržana u svim tekstovima, slikama i ostalim materijalima na ovoj web stranici vlasništvo su Propriuma ili su uključena uz dopuštenje odgovarajućeg vlasnika.
Dopušteno je pregledavanje stranice, reproduciranje izvadaka kroz tiskanje, spremanje na tvrdi disk ili radi distribucije pojedincima. Navedeno se može obavljati pod uvjetom da sačuvate sva autorska prava i ostala prava na vlasništvo te da se gore navedeni pečat pojavljuje na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija niti jednog dijela ove web stranice ne smije se prodati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti smije biti modificirana ili uklopljena u druga poslovanja, publikacije ili web stranice.
Logotipi, znakovi i uslužni žigovi (zajedno „Robni žigovi“) prikazani na ovoj web stranici pripadaju Propriumu. Sav sadržaj ove web stranice ne smije se tumačiti kao dozvola za korištenje bilo kojeg Proprium pečata prikazanog na ovoj web stranici. Vaše korištenje/zloupotreba Robnih žigova prikazanih na ovoj stranici, ili bilo kojem drugom sadržaju na web stranici, osim danih u Odredbama i uvjetima, je strogo zabranjena. Također Vas obavještavamo da će Proprium provesti svoje zakonsko pravo na intelektualno vlasništvo u potpunosti, uključujući i kaznenu tužbu za ozbiljne prekršaje.

Linkovi na druge web stranice
Linkovi na druge web stranice Propriuma mogu Vas odvesti izvan mreže Propriuma. Proprium ne snosi odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj vjeri i Proprium se ne smatra odgovornim za bilo kakve kasnije promjene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu Propriuma. Preporučujemo da oprezno i pažljivo pročitate zakonske obavijesti i obavijesti o privatnosti na ostalim web stranicama koje posjećujete.

Jamstva i Demantiji
Korištenje ove web stranice je isključivo na vlastiti rizik.

Jamstva
Ova web stranica pružena Vam je na bazi „dostupnosti“ te slijedom navedenog, Proprium ne daje nikakva jamstva, bilo izražena, podrazumijevana, ozakonjena ili druga, uključujući jamstvo da je prikazanost materijala na ovoj web stranici potpuna, točna, pouzdana, pravovremena, da ne povrjeđuje treću stranu; da će pristup stranici biti neometan i bez grešaka; da će web stranica biti sigurna; da je bilo koji savjet ili mišljenje od strane Propriuma sadržano na ovoj web stranici točno ili pouzdano te da su bilo kakva jamstva ili zastupstva izričito demantirana.

*Imajte u vidu da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje od podrazumijevanih jamstava, tako da neki od njih nisu primjenjivi i na Vas. Molimo Vas da provjerite Vaše lokalne zakone.

Zadržavamo pravo na ograničavanje ili ukidanje pristupa na ovu web stranicu ili bilo koji njen dio u bilo kojem vremenu.

Odgovornost
Proprium i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakve odgovornosti za izravne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo kakve akcije koje poduzimamo ili ne poduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.
Proprium i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavati materijale i usluge dostupne na ovoj web stranici niti dostavljati povezane ispravke, nadopune ili objave. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promjeni bez obavijesti.
Nadalje, Proprium ne prihvaća odgovornost za bilo koji gubitak prouzročen virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu Vašu imovinu kroz upotrebu, pristup ili skidanje bilo kojeg materijala s ove web stranice. Ukoliko odlučite skidati materijal s ove web stranice, činite to na vlastiti rizik.

Nedozvoljene radnje
Nedozvoljene su bilo kakve radnje koje Proprium po svojoj ocijeni može smatrati neprimjerenima i/ili koje će biti ocijenjene kao nezakonit čin ili su zabranjene bilo kojim zakonom primjenjivim na ovu web stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Bilo koji čin koji predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kojeg drugog prava pojedinca.
Korištenje ove web stranice radi klevete ili optuživanja Propriuma, njegovih zaposlenika, drugih pojedinaca ili bilo kakvo ponašanje tako da ugrožava reputaciju i dobro ime Propriuma.
Postavljanje datoteka koje sadrže viruse mogu prouzročiti štetu imovini Propriuma ili imovini pojedinca.
Vi i Proprium se slažete da će se bilo kakav spor ili tužba vezana za upotrebu ove web stranice voditi na nadležnom sudu Republike Hrvatske.

“Kolačići”
Proprium koristi tehnologiju za praćenje („Kolačići“). Politika Propriuma o korištenju takve tehnologije navedena je u politici o privatnosti i osobnim informacijama Propriuma.

Dopuna zakonske obavijesti
Zadržavamo pravo izmjena i ispravke ove obavijesti. Molimo Vas da se uputite na ovu stranicu s vremena na vrijeme, kako biste imali pregled novih informacija.