Posebne funkcije menadžmenta u kulturi

Autor članka: Laura Plantak Pul

Laura je osnivačica i vlasnica obrta Proprium koja uspješno doprinosi razvoju kulturnih i kreativnih industrija putem djelovanja u neprofitnim organizacijama. Kontinuirano ulaže u svoje znanje sudjelovanjem na konferencijama, seminarima i edukacijama. Njezin talent je upotrijebiti stečeno znanje i prenijeti ga drugima na jednostavan, pristupačan i praktičan način.

09.15.2019

Osvrnuli smo se na temeljne funkcije menadžmenta u kulturi (planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje). U ovom blog postu donosimo posebne funkcije menadžmenta u kulturi.  
 

Posebne funkcije menadžmenta u kulturi:

  • doprinos kulturi 
  • umjetnička kreativnost 
  • odnos prema javnosti (publici)
  • obrazovni karakter.
Publika vodi bilješke (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Doprinos kulturi

Suprotno tradicionalnom menadžmentu, u kojemu je fokus profit, menadžment u kulturi za glavni cilj ima kulturni pomak odnosno iskustvo koje se pruža ciljanoj publici. Ovaj cilj je podloga za stvaranje novih programa i događaja koji se ostvaruju u području kreativnih i kulturnih industrija. Menadžment takvih događaja i programa mora imati jasnu viziju i unutarnju motivaciju kako bi se programi poput festivala, koncerata, kazališnih predstava, izložbi i ostalih brojnih vrsta kulturnih projekata mogli realizirati.  
 
Doprinos kulturi se često vrednuje nagradama, kvalitetnim kritikama, povratnom informacijom publike i posjećenošću događaja. Putem navedenog brojni kreativci, umjetnici i kulturnjaci tijekom godina stvaraju svoja djela i programe kako bi publici pružili kvalitetno iskustvo putem kojeg bi mogli doživjeti nešto novo što doprinosi kulturi i njihovoj kvaliteti života. 
 

Umjetnička kreativnost

Menadžeri u kulturi moraju razumjeti energiju koja pokreće kreativno stvaralaštvo i prilagoditi svoje procese pokretaču kreativnih i kulturnih industrija jer nema koncerta bez izvođača i sl. Teško je očekivati kad će određeno djelo postići umjetnost ili veliku vrijednost, no ono što je zadatak kulturalnog menadžera je kvalitetna suradnja s osobama koje stvaraju, kreiraju i inoviraju kreativne industrije i kvalitetno predstavljanje njihovog talenta i zamisli u skladu s temeljnim menadžerskim funkcijama. Menadžer u kulturi treba stalno otkrivati i poticati umjetnost i kreativnost kako bi se ostvari što veći doprinosi kulturi. 
 

Odnos prema javnosti (publici)

Ključna funkcija koja se nadovezuje na prethodne dvije je odnos prema javnosti. Sam program ili događaj ne ostvaruje svoju svrhu ako nema publiku. Zato je zadatak menadžera u kulturi kvalitetno informiranje javnosti putem alata odnosa s javnošću poput organizacije press konferencija ili gostovanja u medijima. Ovo su samo neki od primjera informiranja javnosti, no bitno je naglasiti da svaki projekt unutar kreativnih industrija iziskuje vlastiti pristup i vlastite metode temeljene na ciljevima projekta ili programa. Bitno je naglasiti da se program ili projekt moraju informirati na istinit način, ne smije se koristiti obmanom ili netočnim informacijama.
 
Publiku treba redovno upoznavati s novostima i komunicirati joj to na način koji najviše odgovara potrebama publike i programa. Odnos prema javnosti je dugoročan zadatak menadžera u kulturi i potrebno je u njega ulagati vrijeme i resurse kako bi kvalitetno privlačio publiku dugoročno. Uspjeh ove funkcije počiva na razumijevanju potreba publike i razloga konzumacije kulturalnih proizvoda. Svaki član publike ima vlastita očekivanja i pozadinu koja se sastoji od prethodnih iskustava, obrazovanja, odgoja, navika i stupnja opće informiranosti.  
 
Knjige na stolu (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Osim navedenog, kulturalni menadžer mora paziti na detalje koji se tiču ugodnog iskustva publike. Ako se radi o predstavi, treba razmišljati o tome na koji način se publika dočekuje, je li im pruženo osvježenje prije ili poslije predstave, je li prodajno mjesto dostupno, mogu li posjetitelji pristupiti ulazu, gdje mogu odložiti garderobu, je li prostor čist, jesu li toaletni prostori dostupni i čisti, gdje su informacije o predstavi i programu, kako je prostor prijema publike uređen, koji osjećaj i dojam stvara i mnoga druga pitanja. Svi ovi detalji utječu na zadržavanje publike i dugoročni odnos s njima. Iskustvo posjetitelja je ključno za kvalitetan odnos prema publici.  
 
Odabir načina promocije i teksta na promotivnim materijalima je također bitan u prvotnom informiranju posjetitelja prije nego što imaju priliku iskusiti program koji ste im pripremili. Kvalitetnim planiranjem marketinga unaprijed možete odgovoriti na pitanja koja zanimaju potencijalnu publiku, a koja se sastoje od točnih i konkretnih informacija vezanih za nositelje programa, cijenu ulaznica, mjesto održavanja, vrijeme održavanja i ostalo.  
 

Obrazovni karakter

Unutar ove funkcije podrazumijevamo kulturu i kreativnost kao dio cjeloživotnog obrazovanja i samim time neovisno o formalnom obrazovanju, konzumiranjem kulturnih sadržaja, publika treba ostvariti obrazovnu potrebu koja jača njihovo iskustvo u sudjelovanju unutar ovakvih programa. Umjetnici i kreativci koji stvaraju sadržaj kreiraju obrazovnu notu unutar svojih djela. Njihove izvedbe i djela pojačavaju iskustvo publike i kreiraju dvosmjeran proces u kojemu svi uključeni doživljavaju nešto novo što nadograđuje njihovo trenutno znanje i razumijevanje. Ova funkcija potiče novo znanje i ojačava kvalitetu programa i projekata u kreativnim i kulturnim industrijama. 
 
Sjedala za publiku (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

S kojim od posebnih funkcija ste se najviše susretali dosad? Na koji način vi održavate odnos s publikom unutar svoje institucije ili organizacije? Recite nam u komentarima! 

 

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Menadžment kulturne baštine - Proprium - […] menadžmenta upravljanja baštinom se nadovezuju na temeljne i specifične funkcije menadžmenta. U slučaju baštine nadograđuju se načelima menadžmenta kulturne baštine,…

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Shares