Postali smo dio b.creative mreže!

Autor članka: Proprium

09.30.2019

Sretni smo što možemo reći da smo postali dio b.creative mreže, globalne mreže za kulturne i kreativne poduzetnike!

B.creative je globalna mreža koja omogućava konvergenciju različitih umjetničkih i kreativnih kompetencija, tehničkih znanstvenih i poduzetničkih vještina kako bi se stvorile socijalne i ekonomske inovacije i osiguralo da kreativne ideje prožmu društveni razvoj.

b.creative rješava nekoliko pitanja:

  • snaga kreativnosti u oblikovanju sutrašnje društvene i ekonomske inovacije
  • uloga politika koje omogućuju kreativnim poduzetnicima stvaranje bogatstva
  • doprinos kreativnih poduzetnika gradskom životu i socijalnoj koheziji
  • kako uskladiti stvaranje bogatstva s održivošću
  • promicanje međukulturalne razmjene i interdisciplinarnih aktivnosti 

Mreža broji oko 2500 kreativnih poduzetnika, inkubatora, središta, mreža i udruga širom svijeta, koja predstavljaju 22 kulturna i kreativna polja u 116 zemalja. Mreža okuplja poduzetnike u svim sektorima umjetnosti, kulture i kreativne/digitalne industrije, pretežno međusektorskim. 

b.creative kreira međunarodnu konferenciju, globalni događaj za kreativno poduzetništvo koji je interdisciplinaran, s ciljem da se okupi sudionike iz širokog spektra kreativnih zanimanja, kreatora kulturne politike, znanstvenika, inženjera, investitora i akademije kako bi se iskra ideje proširila. Događaj ima interaktivni format panela, rasprava, radionica, mrežnih sajmova i predavanja za umrežavanje koji se odvijaju u zabavnoj kreativnoj atmosferi. 

U listopadu se b.creative konferencija održava u Zagrebu. U partnerstvu s Hrvatskim klasterom konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, b.creative dolazi u Zagreb 24. i 25. listopada, kada će po prvi puta u Hrvatskoj otvoriti raspravu o financiranju kreativnih i kulturnih industrija. Kreativni i kulturni poduzetnici iz Hrvatske i Europe usredotočit će se na različite vještine i kompetencije potrebne za potrebne za ostvarivanje kreativnog poduzetništva u globaliziranom okruženju, kao i na potrebe i prepreke s kojima se susreću kulturni i kreativni sektori. Na konferenciji će se predstaviti i Garancijski program Europskog investicijskog fonda za kreativne sektore, kao i mogućnosti dobivanja sredstava potpore.

Cijeli program i govornici je dostupan na linku. 

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Shares