Pravila privatnosti

Obavijest o pravilu privatnosti podataka

OPSEG OVE OBAVIJESTI
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu obavijest o privatnosti podataka (dalje u tekstu “Obavijest“) kako biste razumjeli naše smjernice i procedure u vezi s Vašim osobnim podacima i kako ćemo ih tretirati. Ova obavijest se odnosi na pojedince koji komuniciraju s Propriumom kao potrošači (dalje u tekstu “Vi“). Ova obavijest objašnjava kako se Vaši osobni podaci prikupljaju, koriste i otkrivaju od strane PROPRIUM, obrta za edukaciju, savjetovanje i usluge, Vukovarska cesta 144, 31000 Osijek (dalje u tekstu „Proprium“„Mi“, „Nas“). Također Vam govori kako možete pristupiti i ažurirati svoje osobne podatke i napraviti određene izbore kada je riječ o tome kako se koriste Vaši osobni podaci.
Ova obavijest pokriva naše aktivnosti vezano za prikupljanje podataka na mreži i van mreže, uključujući osobne podatke koje prikupljamo kroz naše različite kanale, kao što su web stranica, društvene mreže trećih lica, Služba za komunikaciju sa potrošačima i događaji. Imajte na umu da možemo prikupiti osobne podatke iz različitih izvora (s web stranica, van mreže). Proprium može kombinirati osobne podatke prikupljene od strane naših partnera i pravnih osoba. Pogledajte odjeljak 9 za više informacija o tome.
Ako nam ne dostavite potrebne osobne podatke (obavijestiti ćemo Vas kada je to slučaj i tu informaciju navesti u našim obrascima za refistraciju) možda Vam nećemo moći dostaviti i izvršiti naše usluge. Ova obavijest može se s vremena na vrijeme mijenjati (vidjeti Odjeljak 11).

Ova obavijest pruža važne informacije u sljedećim područjima:

 1. IZVORI OSOBNIH PODATAKA
 2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH PRIKUPLJAMO
 3. OSOBNI PODACI O DJECI
 4. KOLAČIĆI/SLIČNE TEHNOLOGIJE
 5. UPOTREBE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 6. ODAVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 7. ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA
 8. ČUVANJE I/ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 9. PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA
 10. VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
 11. PROMJENE NAŠE OBAVIJESTI
 12. KONTROLORI PODATAKA I KONTAKT

1. IZVORI OSOBNIH PODATAKA
Ova obavijest se odnosi na osobne podatke koje prikupljamo od Vas ili o Vama, putem dolje opisanih metoda (pogledajte odjeljak 2) iz sljedećih izvora:
Proprium web stranica. Web stranica usmjerena prema korisnicima kojima upravlja Proprium, uključujući web stranice koje mi uređujemo pod našim domenama/URL-ovima koje koristimo na društvenim mrežama trećih strana kao što je Facebook (dalje u tekstu “web stranica”).
Proprium mobilne web stranice. Mobilne web stranice koje su usmjerene na korisnike, a kojima upravlja ili ih koristi Proprium.
E-mail, tekst i druge elektronske poruke. Interakcije elektronskim putem između Vas i Propriuma.
Off line formulari za registraciju. Tiskana ili digitalna registracija i slični formulari koje prikupljamo putem, na primjer, obične pošte, demo-snimaka u trgovini, nagradnih igara i drugih promocija ili događaja.
Reklamne interakcije. Interakcije s našim oglasima (npr. ako reagirate na neki od naših oglasa na web stranici treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).
Podaci koje stvaramo. Tijekom naših interakcija s Vama, možemo kreirati osobne podatke o Vama.
Podaci iz drugih izvora. Društvene mreže trećih lica (npr. Facebook, Google), istraživanje tržišta (ako se anonimno ne daju povratne informacije), programi za obradu podataka trećih strana, Proprium promotivni partneri, javni izvori i podaci dobiveni prilikom akvizicije drugih kompanija.

2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH PRIKUPLJAMO
Ovisno od toga kako interaktivno djelujete sa Propriumom (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), prikupljamo razne vrste informacija od Vas, kako je opisano u nastavku.
Osobne informacije za kontakt. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, koje će nam omogućiti da Vas kontaktiramo, kao što su Vaše ime, poštanska adresa, e-mail adresa, društvene mreže ili telefonski broj.
Demografske informacije i interesi. Sve informacije koje opisuju Vaše demografske karakteristike ili ponašanje (primjer: datum rođenja, starost ili starosnu dob, spol, geografsku lokaciju, poštanski broj, omiljene proizvode, hobije i interese i informacije o domaćinstvu ili načinu života).
Informacije sa računala/mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računalnom sustavu ili drugom tehničkom uređaju koje koristite za pristup nekoj od naših web stranica, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje Vašeg računala ili uređaja na Internet, tip operativnog sustava i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite Propriumovoj web stranici prikupljene informacije će također uključivati, tamo gdje je to dopušteno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.
Web stranice/informacije o korištenju komunikacija. Dok se krećete i komunicirate s našom web stranicom koristimo tehnologije putem kojih prikupljamo određene informacije o Vašim postupcima. Ovo uključuje informacije kao što su linkovi koje kliknete, stranice ili sadržaj koje pregledate te duljina pregleda, kao i druge slične informacije i statistike o Vašim interakcijama kao što su vrijeme odgovora sadržaja, preuzimanje grešaka i dužine posjeta određenim stranicama. Ove informacije se snimaju korištenjem automatiziranih tehnologija kao što su kolačići. Imate pravo odbiti takav način upotrebe tehnologije, za dodatne detalje pogledajte Odjeljak 4.
Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno dijelite s nama o Vašem iskustvu korištenja naših usluga.
Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga dijelite s nama na društvenim mrežama trećih strana ili ako ga otpremite na našu web stranicu, uključujući i korištenje aplikacija za društvene mreže trećih strana kao što je Facebook. Primjeri uključuju fotografije, video zapise, osobne priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gdje je to dozvoljeno, prikupljamo i objavljujemo sadržaj koji proizvodi potrošač u vezi s različitim aktivnostima, uključujući natjecanja i druge promocije, karakteristike web stranice, angažiranje potrošača i društveno umrežavanje trećih strana.
Informacije o društvenim mrežama treće strane. Sve informacije koje javno dijelite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su dio Vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da dijeli s nama. Primjeri uključuju osnovne informacije o nalogu (npr. ime, e-mail adresa, spol, rođendan, grad u kojem živite, sliku profila, korisnički ID, popis prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje dozvoljavate da koriste društvene mreže trećih strana. Informacije o profilu trećih strana na društvenoj mreži (ili njegove dijelove) dobivamo svaki put kada preuzmete ili komunicirate s Proprium web aplikacijom na društvenoj mreži treće strane kao što je Facebook, svaki put kada koristite funkciju društvenih mreža koja je integrirana u okviru Proprium web stranice (kao što je Facebook Connect) ili svaki put kada komunicirate s nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Proprium dobiva Vaše informacije s društvene mreže treće strane ili da odaberete  ne dijeliti informacije s društvenih mreža, posjetite web stranicu odgovarajuće društvene mreže treće strane.
Osjetljivi osobni podaci. Ne pokušavamo prikupljati ili  na drugi način obrađivati Vaše osjetljive osobne podatke u redovnom tijeku našeg poslovanja. Kada je nužno obraditi Vaše osjetljive osobne podatke iz bilo kojeg razloga, oslanjamo se na Vašu prethodnu izričitu suglasnost za svaku obradu koja je dobrovoljna (npr. u svrhu marketinga). U slučaju da obradimo Vaše osjetljive osobne podatke u druge svrhe, osnova za takvu obradu mogu biti:
1. Otkrivanje i prevencija kriminala (uključujući sprječavanje prevare) i
2. Postupanje u skladu sa važećim zakonom (na primjer, u skladu sa našim obvezama, izvještavanjem i sl.

3. OSOBNI PODACI O DJECI
Ne tražimo i ne prikupljamo osobne podatke djece mlađe od 16 godina sa namjerom. Ako otkrijemo da smo nenamjerno prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, odmah ćemo ukloniti osobne podatke tog djeteta iz naše evidencije. Međutim, Proprium može direktno prikupiti osobne podatke o djeci mlađoj od 16 godina od roditelja ili staratelja, uz njihovu izričitu suglasnost.

4. KOLAČIĆI/SLIČNE TEHNOLOGIJE
Kolačići/slične tehnologije. Molimo pogledajte našu Obavijest o kolačićima kako biste saznali kako možete upravljati postavljanjima kolačića i kako biste dobili sve detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i svrhama za koje ih koristimo.

5. UPOTREBE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
U sljedećem tekstu možete vidjeti u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke. Imajte na umu da nisu sve navedene upotrebe relevantne za svakog pojedinca.

Za što koristimo Vaše osobne podatke

Usluge koje pružamo potrošačima
Mi koristimo Vaše osobne podatke za potrebe potrošačkih usluga, uključujući odgovor na Vaša pitanja. U vezi s Vašim pitanjima ovo obično zahtjeva korištenje određenih osobnih kontakt informacija (npr. tehnički problem, pitanje usluge/žalba, opće pitanje itd.).

Naši razlozi

 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

 • Unapređenje i razvoj novih usluga
 • Unapređenje efikasnosti

Natjecanja, marketing i druge promocije.
Uz Vašu suglasnost (gdje je potrebno), koristimo Vaše osobne podatke kako bismo Vam dostavili informacije o uslugama (npr. marketinške komunikacije ili kampanje ili promocije). Podatci se mogu dostaviti putem e-maila, oglasa, telefonskih poziva i pisma u mjeri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni. Neke od naših kampanja i promocija se pokreću na stranicama trećih strana i/ili društvenim mrežama. Ova upotreba Vaših osobnih podataka je dobrovoljna, što znači da se možete usprotiviti (ili povući Vašu suglasnost) obradi Vaših osobnih podataka u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako promijeniti svoje preferencije o marketinškoj komunikaciji, pogledajte odjeljak 9 i 10 u nastavku. Za više informacija o našim natjecanjima i drugim promocijama, molimo pogledajte službena pravila ili detalje objavljene o svakom natjecanju/promociji.

Naši razlozi

  • Uz Vašu suglasnost (gdje je ona potrebna)
  • Ispunjavanje ugovornih obveza
  • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

   • Utvrditi koje naše usluge Vas mogu zanimati i obavijestiti Vas o njima
   • Definiranje tipova potrošača za nove usluge

Društvene mreže trećih strana: Koristimo Vaše osobne podatke kada komunicirate s funkcijama društvenih mreža trećih strana, kao što su funkcije “Sviđa mi se” (Like), da bismo na Vas usmjerili oglase i povezali se s Vama na društvenim mrežama trećih strana. Možete saznati više o tome kako ove funkcije rade, podatke o profilu koje dobivamo o Vama i kako biste saznali kako da odustanete od toga pregledom obavijesti o privatnosti relevantnih društvenih mreža treće strane. Personalizacija (van mreže i na mreži)
 Uz Vašu suglasnost (gdje je potrebno), koristimo Vaše osobne podatke
1. Da analiziramo Vaše želje i navike,
2. Da predvidimo Vaše potrebe na osnovu naše analize Vašeg profila,
3. Da poboljšamo i personaliziramo Vaše iskustvo na našoj web stranici;
4. Kako bismo osigurali da je sadržaj naše web stranice optimiziran za Vas i za Vaše računalo ili uređaj;
5. Da Vam pružimo ciljano oglašavanje i sadržaj, i,
6. Kako bismo Vam dopustili da sudjelujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite to učiniti.

Na osnovu ove vrste informacija i uz Vašu suglasnost (gdje je potrebno), također Vam pokazujemo i određeni Proprium sadržaj ili promocije koji su prilagođeni Vašim interesima. Upotreba Vaših osobnih podataka je dobrovoljna, što znači da se možete suprotstaviti obradi Vaših osobnih podataka u tu svrhu. Za detaljnije informacije o tome kako da odustanete molimo pogledajte odjeljak 10 dolje.

Naši razlozi

   • Uz Vašu suglasnost (gdje je ona potrebna)
   • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

   • Da utvrdimo koja od naših usluga Vas može interesirati i da Vas obavijestimo o njima
   • Definiranje tipova potrošača za nove usluge

Realizacija naloga
Koristimo Vaše osobne podatke da obrađujemo i izvršimo Vaše narudžbe, obavijestimo Vas o statusu Vaših narudžbi, ispravimo adrese i provjeravamo identitet i druge aktivnosti za otkrivanje prevara. Ovo podrazumijeva korištenje određenih osobnih podataka i informacija o plaćanju.

Naši razlozi

   • Ispunjavanje ugovornih obveza
   • Uz Vašu suglasnost (gdje je ona potrebna)
   • Zakonske obveze
   • Naši legitimni interesi

Naši legitimni interesi

   • Unapređenje i razvoj novih usluga
   • Unapređenje efikasnosti
   • Zaštita naših sustava, mreža i osoblja
   • Usklađenost sa zakonskim obvezama

Druge opće namjene (npr. Unutrašnje ili tržišno istraživanje, analitika, sigurnost). U skladu sa važećim zakonima, Vaše osobne podatke koristimo u druge opće poslovne ciljeve kao što su održavanje Vašeg naloga, provođenje internih istraživanja ili istraživanje tržišta i mjerenje učinkovitosti reklamnih kampanja. Također koristimo Vaše osobne podatke za upravljanje i rad naših komunikacijskih, IT i sigurnosnih sistema.
Pravni razlozi ili spajanje/akvizicija. U slučaju da Proprium ili Proprium imovina budu stečeni ili spojeni s drugom kompanijom uključujući i putem stečaja, mi ćemo podijeliti Vaše osobne podatke s nekim od naših pravnih sljedbenika. Također ćemo otkriti Vaše osobne podatke trećim stranama u slučaju kad
1. Kada to zahtjeva važeći zakon;
2. Kao odgovor na sudske postupke;
3. U odgovoru na zahtjev od nadležne agencije za provođenje zakona;
4. Da zaštitimo svoja prava, privatnost, sigurnost ili imovinu ili javnost ili
5. Da izvršimo uvjete bilo kojeg ugovora ili uvjete naše web stranice.

Naši legitimni interesi

   • Zaštita naših sustava, mreža i osoblja
   • Usklađenost sa zakonskim obvezama

Naši razlozi

   • Zakonske obveze
   • Naši legitimni interesi

6. OTKRIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA
Pored Proprium pravnih osoba spomenutih u odjeljku o kontrolorima podataka i kontakata (pogledajte odjeljak 12), Vaše osobne podatke dijelimo sa sljedećim trećim stranama:
Pružatelji usluga.
Ovo su eksterne (vanjske) kompanije koje koristimo kako bi nam pomogle voditi naše poslovanje (npr. otkrivanje prijevara i provjera identiteta, rad na web stranici, istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj web stranice, analiza podataka itd.). Pružatelji usluga i njihovo izabrano osoblje mogu pristupiti i koristiti Vaše osobne podatke u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i  obavezni su da čuvaju Vaše osobne podatke. Kada to zahtjeva važeći zakon, možete nabaviti popis pružatelja usluga koji obrađuju Vaše osobne podatke (pogledajte odjeljak 12 za kontakt).
Treće strane koje koriste osobne podatke za vlastite marketinške svrhe.
Mi ne dajemo dozvolu i ne prodajemo Vaše osobne podatke trećim stranama u njihove  vlastite marketinške svrhe, osim u situacijama kada ste dali svoju suglasnost. Njihov identitet će Vam biti poznat u trenutku traženja Vaše suglasnosti.
Treće strane koje koriste osobne podatke iz zakonskih razloga ili zbog spajanja/akvizicije.
Vaše osobne podatke odajemo trećim osobama iz zakonskih razloga ili u slučaju stjecanja ili spajanja dvije kompanije (za detalje pogledajte Odjeljak 5)

7. ZADRŽAVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Proprium poduzima sve razumne korake kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci obrađuju samo za minimalno razdoblje potrebno u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti.
Kriteriji za određivanje razdoblja čuvanja Vaših osobnih podataka su:
1. Proprium će zadržati kopije Vaših osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju samo dokle god:
1.1. Održavamo trajni odnos s Vama (npr. gdje ste uključeni u našu mailing listu i niste otkazali pretplatu)
1.2. Vaši osobni podaci su nužni u vezi s namjenama navedenim u ovoj Obavijesti o privatnosti i imamo važeću pravnu osnovu,
2. Vaše osobne podatke čuvamo do:
2.1. Bilo kojeg primjenjivog roka zastare (tj. bilo kojeg razdoblja tijekom kojeg bi osoba mogla podnijeti pravni zahtjev protiv nas) i
2.2. Dodatnih 2 mjeseca nakon isteka roka važenja (tako da se mogu identificirati svi osobni podaci osobe koja može podnijeti zahtjev na kraju odgovarajućeg razdoblja),
i
3. Ako se podnesu bilo kakvi relevantni pravni zahtjevi, možemo nastaviti obrađivati ​​Vaše osobne podatke za takvo dodatno vrijeme potrebno u vezi s tim zahtjevom.
Tijekom razdoblja navedenih u gornjim stavcima 2.1. i 2.2. ograničit ćemo obradu Vaših osobnih podataka na pohranu osim u onoj mjeri u kojoj je nužno pregledati podatke u vezi s bilo kojim zahtjevom ili obvezom prema važećem zakonu, a zadržavajući sigurnost tih podataka.
Nakon isteka razdoblja iz stavaka 1., 2. i 3., u opsegu koji je primjenjiv, mi ćemo 1. trajno izbrisati ili uništiti relevantne osobne podatke ili 2. učiniti Vaše osobne podatke anonimnima.
Vaše osobne podatke ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su Vaši osobni podaci prikupljeni (kako je opisano u odjeljku 5 gore) ili onoliko koliko to zahtijeva važeći zakon. Osobni podaci korišteni u svrhu pružanja personaliziranog iskustva (pogledajte odjeljak 5 za detaljnije informacije) čuvat će se onoliko dugo koliko dozvoljavaju važeći zakoni.

8. ODAVANJE, ČUVANJE I/ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Koristimo odgovarajuće mjere (opisane ispod) kako bi Vaši osobni podaci bili povjerljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete dijeliti u javnosti kao što su društvene mreže trećih strana.
Ljudi koji mogu pristupiti Vašim osobnim podacima.
Vaši osobni podaci će biti obrađeni od strane našeg ovlaštenog osoblja.
Mjere koje se poduzimaju u operativnim okruženjima.
Vaše osobne podatke čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste razumne mjere zaštite kako bi spriječile neovlašteni pristup. Pratimo razumne standarde za zaštitu osobnih podataka. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i, iako ćemo se potruditi zaštititi Vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti sigurnost podataka tijekom prijenosa preko naše web stranice.
Mjere koje očekujemo od Vas.
Važno je da i Vi preuzmete ulogu u održavanju Vaših osobnih podataka sigurnim. Kada se prijavite za primanje novosti putem Newslettera, obavezno odaberite lozinku za nalog koju bi bilo teško pogoditi i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nikome. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke kao povjerljive i za svaku upotrebu Vašeg naloga. Ako koristite dijeljeno ili javno računalo, nikada ne birajte opciju da se sačuva Vaš ID/e-mail ili lozinka i ne zaboravite se odjaviti sa svog naloga svaki put kada završite rad na računalu. Također biste trebali koristiti sve postavke privatnosti ili kontrole koje Vam pružamo na našoj web stranici
Prijenos Vaših osobnih podataka.
Pohrana kao i obrada Vaših osobnih podataka kao što je gore opisano mogu zahtijevati da se Vaši osobni podaci u konačnici prenose, prenose i/ili pohranjuju na odredištu izvan vaše zemlje prebivališta.

9. VAŠA PRAVA
Pristup osobnim podacima.
Imate pravo pristupa, pregleda i traženja fizičke ili elektronske kopije podataka o Vama. Također imate pravo tražiti informacije o izvoru na osnovu kojeg smo došli do Vaših osobnih podataka.
Ova prava se mogu ostvariti slanjem e-maila info@proprium.hr ili pismenim putem slanjem zahtjeva na adresu PROPRIUM, obrt za edukaciju, savjetovanje i usluge, Vukovarska cesta 144, 31000 Osijek, uz dostavljanje kopije Vaših nužnih podataka  (kada se to traži od nas i kada je dopušteno zakonom). Ako zahtjev podnosi treća strana u Vaše ime, a Vi ne dostavite dokaz da je zahtjev zakonito podnijet u Vaše ime, zahtjev će biti odbijen. Primite na znanje da će sve informacije o identifikaciji koje su nam dostavljene biti obrađivane samo u skladu sa važećim zakonima.
Dodatna prava (npr. izmjene, brisanje osobnih podataka).
1. Tražiti brisanje, prenosivost, ispravku ili reviziju Vaših osobnih podataka;
2. Ograničiti upotrebu i odavanje Vaših osobnih podataka i
3. Opozvati bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

U skladu s primjenjivim zakonom, možete imati i sljedeća dodatna prava u vezi s korištenjem Vaših relevantnih osobnih podataka:

• pravo prigovora na temelju Vaših konkretnih okolnosti za korištenje Vaših relevantnih osobnih podataka od strane nas ili u naše ime; i
• pravo prigovora na obradu Vaših relevantnih osobnih podataka od strane nas ili u naše ime, za izravne marketinške svrhe

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći obrisati Vaše osobne podatke bez istovremenog brisanja Vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati  zadržati neke od Vaših osobnih podataka nakon što zatražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze. Također nam može biti dozvoljeno prema važećim zakonima  zadržati neke od Vaših osobnih podataka kako bismo zadovoljili naše poslovne potrebe.

U slučaju da i pored naše volje da odgovorimo na Vaš zahtjev, niste zadovoljni našim odgovorom, imate pravo žaliti se nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

10. VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
Trudimo se ponuditi Vam izbore u vezi sa osobnim podatcima koje nam dostavljate. Sljedeći mehanizmi pružaju Vam kontrolu nad Vašim osobnim podacima:
Kolačići i slične tehnologije.
Upravljate Vašom suglasnošću putem
1. Našeg rješenja za upravljanje suglasnošću ili
2. Vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije. Pogledajte odjeljak 4 gore.
Oglašavanje, marketing i promocije.
Možete dati suglasnost da Proprium koristi Vaše osobne podatke kako bi promovirao svoje usluge putem označavanja polja koja se nalaze na registracijskim formularima. Ako više ne želite primati obavijesti, možete se kasnije odjaviti i odbiti primati pisma u vezi s marketingom u bilo kojem trenutku, prateći upute navedene u svakoj takvoj komunikaciji. Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih strana, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim komunikacijama, prijavljivanjem na web stranicu ili društvene mreže trećih strana i prilagođavanjem Vaših korisničkih preferencija u profilu Vašeg naloga tako da uklonite odgovarajuća polja.
Personalizacija (van mreže i na mreži):
Ako je to potrebno prema zakonu, ako želite da vam Vaši osobni podaci koje koristi Proprium pruže personalizirano iskustvo/ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to naznačiti putem označavanja polja na formularu za registraciju. Ako odlučite da više ne želite koristiti ovu personalizaciju, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti tako što ćete se prijaviti na web stranicu i prilagoditi svoje korisničke preferencije u profilu Vašeg naloga na način da uklonite odgovarajuća polja.
Ciljana reklama.
Mi smo partneri sa oglasnim mrežama i drugim davaocima oglasnih usluga (dalje u tekstu “Oglašivačima”) koji oglašavaju u naše ime i ime drugih nepovezanih kompanija na Internetu. Neke od tih reklama su prilagođene Vašim interesima na osnovu informacija koje su prikupljene na Proprium stranici ili na nepovezanim web stranicama tokom vremena. Također možete zaustaviti prikupljanje preciznih podataka o lokaciji sa mobilnog uređaja tako što ćete pristupiti postavkama usluge lokacije.

11. PROMJENE OVE OBAVIJESTI
Ako promijenimo način na koji rukujemo Vašim osobnim podatcima, ažurirat ćemo ovu Obavijest. Zadržavamo pravo izvršiti izmjene u našim praksama i ovoj obavijesti u bilo koje vrijeme te Vas molimo da često provjeravate da li ima nekih ažuriranja ili izmjena u našoj obavijesti.

12. VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA I KONTAKT
Da biste postavljali pitanja ili komentirali ovu Obavijest i naše postupke u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na:
info@proprium.hr,
Vukovarska cesta 144,
31000 Osijek,
+385992208338.
Istražit ćemo svaku Vašu žalbu uključujući i žalbu da smo prekršili Vaša prava prema važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka 
PROPRIUM, obrt za edukaciju, savjetovanje i usluge, Vukovarska cesta 144 ,31000 Osijek
Odgovorni za
Sve aktivnosti