Što je kulturalni menadžment?

Autor članka: Laura Plantak Pul

Laura je osnivačica i vlasnica obrta Proprium koja uspješno doprinosi razvoju kulturnih i kreativnih industrija putem djelovanja u neprofitnim organizacijama. Kontinuirano ulaže u svoje znanje sudjelovanjem na konferencijama, seminarima i edukacijama. Njezin talent je upotrijebiti stečeno znanje i prenijeti ga drugima na jednostavan, pristupačan i praktičan način.

06.01.2019

Definicija menadžmenta u kulturi je prema autoru Jadranu Antoloviću: „Menadžment u kulturi je primjena znanja i tehnika menadžmenta u stvaranju (proizvodnji), promidžbi i potrošnji kulturnih proizvoda. Menadžment u kulturi pojavljuje se istupanjem kulture na tržište te njegova uloga jača usporedno sa stvaranjem tržišta kulturnih proizvoda, odnosno sve snažnijom implementacijom kulture u tržište brojnih proizvoda i usluga.“ (Izvor)

Prikaz ruke koja drži zelenu biljku (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Kulturalni menadžment je komplementaran s kulturalnim studijima. Oni su inovativno interdisciplinarno područje istraživanja i podučavanja koje istražuje načine na koje kultura stvara i preobražava individualna iskustva, svakodnevni život, društvene odnose i moć. Istraživanjem i podučavanjem na terenu istražuju odnose i pitanja današnjeg svijeta. Kulturalni studiji posvećeni su razumijevanju procesa kroz koje društva i različite skupine unutar njih dolaze u doticaj s izazovima.

Koje poslove obuhvaća kulturalni menadžment?

Školski gledano, obuhvaća menadžerske funkcije: planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje, kontrolu i koordinaciju.

Praktično gledano, kulturalni menadžer je osoba koja objedinjava tradicionalni menadžment i služi kao posrednik između različitih dionika u kreativnim i kulturnim industrijama. Uloga kulturalnih menadžera je učiniti da svi resursi budu maksimalno iskorišteni prema ispunjenju zacrtanog cilja određenog događaja, manifestacije, projekta ili procesa unutar kreativnih i kulturnih industrija.

Možete nas pronaći kao osobe koje vode cijeli proces ili samo pružaju pomoć i podršku pri izvedbi određenih procesa. Naša uloga je biti fleksibilan, mobilan i inovativan. Naša zadaća je stalno unaprjeđivati svoje znanje, pratiti trendove u sektorima interesa i pomagati zajednici pri ispunjenju ciljeva.

Fokus područja istraživanja su kulturne politike, interaktivni marketing kulture, upravljanje i financiranje u kulturi kao i kulturno poduzetništvo. Menadžeri u kulturi bave se pitanjima koja uključuju lokalnu zajednicu, kulturu i poslovni sektor. Usluge uključuju stvaranje okvira kulturne podrške, strateške i operativne koncepte, evaluaciju organizacija i projekata, marketing i komunikacijske koncepte te dodatne stavke po individualnoj potrebi. Što čini dobrog kulturalnog menadžera možete pročitati u blog postu.

Prikaz muškarca kako tipka na prijenosnom računalu (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Uloga kulturalnog menadžera i potreba za menadžmentom u kulturi

Menadžeri u kulturi se u Hrvatskoj mogu školovati putem različitih programa dostupnih na visokim učilištima i sveučilištima te putem programa cjeloživotnog obrazovanja različitih učilišta. Obrazovna podloga im pomaže pri pripremi za daljnji rad te većinu dodatnih seminara i studija mogu specijalizirati unutar Europske unije. Više o tome možete saznati u blog postu “Kako studirati kulturu?”.

Potreba za menadžerima u kulturi nije samo unutar institucija već se ona razvila i u samostalne poduzetničke uloge gdje pojedinci pružaju outsorcane usluge kulturalnog menadžmenta. Više o tome možete vidjeti i na popisu naših usluga.

Organizacija navedenog je spoj različitih disciplina i broja sudionika. Kako bi se uspješno organizirao proces ili događaj unutar i izvan organizacija, kulturalni menadžeri kombiniraju suradnje, resurse, alate i brzo učenje o sektoru u kojem se navedeno odvija.

Žena drži sastanak ili seminar (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Zašto odabrati uslugu kulturalnog menadžmenta?

  • Disciplina kulturalnih studija i menadžmenta je relativno nova (nastala je u 20. stoljeću) što je uzrokovalo razvitak na temelju tradicionalnih znanja i brzoj prilagodbi s novim tehnologijama.
  • Stručnjak kulturalnog menadžmenta je fokusiran na aspekte koji se često previde u organizaciji u slučaju organizacije od strane osobe kojoj to nije primarni posao.
  • Menadžer u kulturi u obzir uzima trenutno stanje procesa ili događaja i na temelju njega se kreira prijedloge i poboljšanja te plan djelovanja.

Kulturalni menadžeri imaju ulogu koja se odnosi na različite aspekte od vođenja cjelokupne organizacije i upravljanja svim njezinim resursima za postizanje maksimalne učinkovitosti pa sve do podijeljenih poslova vezanih za projektno orijentirane zadatke odnosno organizaciju npr. manifestacija.

Jeste li se susretali do sada s kulturalnim menadžerima? Pišite nam u komentare vaša iskustva.

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Kako studirati kulturu? - Proprium - […] Unatoč činjenici da je kulturologija u našoj državi prisutna više od desetljeća, o njoj se još uvijek postavljaju brojna…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Shares