Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovanju

Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovanju

Verbalna i neverbalna komunikacija oblikuje našu interakciju u poslovnom i privatnom životu, kao što financijski i osobni uspjeh oblikuje naše psihičko i fizičko stanje. Verbalna komunikacija je jasnija kada je  druga osoba efektivan slušatelj. Slušanje ne znači nužno doslovno značenje, nego razumijevanje riječi govornika. Promatrajte govor tijela, facijalne izraze i  slušajte intonaciju govornika kako biste si poboljšali neverbalnu komunikaciju. Predlažemo vam da se snimate kamerom kako biste vidjeli vlastite izraze. Odaju li vaše geste vaše pravo mišljenje? Kada ste svjesni što i kako pričate, to je prvi korak k uspješnoj komunikaciji.
 
Primjer verbalne komunikacije (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Verbalna komunikacija

Verbalna komunikacija je izraz kada se komunikacija odvija riječima: izgovorenim, pisanim ili potpisanim. Razgovor koji imamo sa suradnikom za vrijeme ručka, o jutarnjim vijestima ili sportskim događajima ili  SMS koji šaljemo članu obitelji je način verbalne komunikacije. Danas osim jezika imamo i tehnologiju koja nam omogućuje i olakšava komunikaciju, bez obzira na fizičku udaljenost. Verbalnu komunikaciju koristimo za razmjenu informacija, neovisno o tome hoćemo li informirati druge o našim potrebama i željama ili ćemo ih nečemu naučiti. Često se događa da ne govorimo jasno ili da su naše riječi i djela neshvaćena. Verbalna komunikacija pomaže da se to izbjegne i da se omoguće informacije koje su nedostajale.
 
Da bi poslovanje bilo uspješno, menadžeri moraju komunicirati sa svojim zaposlenicima, i obratno. Tako se sprječavaju nesporazumi koji utječu na efikasnost, produktivnost i radni moral. Ako ste menadžer, morate svom timu podijeliti ideje, raspravljati o projektima, definirati kratkoročne i dugoročne ciljeve organizacije. Najvažniji zadatak je da svakom članu tima bude jasan posao, zadatak koji svakodnevno obavlja i cilj kojemu teži. Također, uspostavite kontakt očima kada se obraćate svom timu.
 
Sastanci omogućuju svojim zaposlenicima mogućnost da postave pitanja o dnevnim zadatcima, brainstormaju i čuju izvješća. Komunikacija među zaposlenicima može uključiti rasprave o projektima, radnim procedurama i komunikaciji o specifičnom zadatku.
 
Verbalne prezentacije su česte u poslovanju, posebice u prodaji proizvoda ili usluga. Njih rade stručnjaci i profesionalci koji su sposobni pričati točno i konkretno o svakom aspektu proizvoda i usluga. U nekim slučajevima će ih raditi zaposlenik kojemu je u cilju objasniti novu marketinšku ili prodajnu strategiju koju će organizacija implementirati. Prezentacija mora biti obavljena jasnim i jednostavnim jezikom, s vizualnim sadržajem koji će pratiti poruku.
 
Primjer neverbalne komunikacije (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Neverbalna komunikacija

Uz verbalnu komunikaciju postoji i neverbalna komunikacija, koja utječe na ljudsku perspektivu na suptilan, ali značajan način. Ona uključuje govor tijela, geste, izraze lica, kontakt očiju i stav. Dodir je oblik neverbalne komunikacije koja ne pokazuje nužno osjećaje, ali pokazuje osobnost. Snažno rukovanje ili topli zagrljaj pokazuje više nego tapšanje po leđima ili uplašeno rukovanje. Zvuk našeg glasa, uključujući ton i glasnoću su također znaci neverbalne komunikacije. Izbjegavanje kontakta očima, znojenje ili blagi osmijeh govori puno više od izgovorenih riječi. Odijevanje i ukrasi na radnom stolu također se smatra oblikom neverbalne komunikacije.
 
Menadžeri koriste neverbalnu komunikaciju kako bi efektivno vodili druge zaposlenike i članove timova. Članovi tima ju koriste, svjesno ili ne, kako bi komunicirali s individualcima, bili oni klijenti, konkurenti ili kolege. Komunikacija može biti ometena kada neverbalna komunikacija proturječi izgovorenim riječima.
 
Neverbalna komunikacija se na poslu odvija na dnevnoj bazi. Primjerice, prekrižene noge i ruke će na sastanku odati otpor novim idejama. Kontakt očima sa govornikom tijekom sastanka odaje interes. Menadžer će češće pokušati uspostaviti kontakt s podređenim, nego obrnuto, što je znak moći. Komunikacija dodirom može pomoći ili omesti poslovnu interakciju. Čvrsto rukovanje može značiti samouvjerenost, dok nametljivi dodir po ramenu može biti shvaćen kao invazija osobnog prostora.
 
Također, neverbalna komunikacija može pokazati samouvjerenost, entuzijazam, aktivno slušanje i mogućnost prezentiranja. Vježbajte svoju neverbalnu komunikaciju dok držite prezentaciju ili govor, gledajte u oči slušatelja. Nikako ne preporučamo stajanje na mjestu i gledanje u jednu točku.
 
Sastanak (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Efektivna komunikacija je važan alat za sve menadžere. Svaki zaposlenik, ali i menadžer, mora moći izraziti svoje mišljenje i stav o radnoj atmosferi, zadatcima ili ostvarivanju cilja. Isto tako, zaposlenik mora moći odgovoriti svakom klijentu na potencijalno pitanje o proizvodu ili usluzi. Dobra komunikacija je važna i unutar organizacije, što je ključ radnog morala i efektivnosti. Verbalna i neverbalna komunikacija su važne za slušanje i razumijevanje drugih, ali i ostavljanje dobrog prvog dojma.
 
Kako se snalazite u neverbalnoj komunikaciji? Mogu li vaši suradnici brzo “pročitati” vaš govor tijela, izraz lica ili stav?
 
Kako komunicirati u timu?

Kako komunicirati u timu?

Kako bi neka ideja uopće došla do točke promišljanja i provođenja, ona mora izrasti u projekt. Za planiranje projekta potrebno je određeno vrijeme, budžet i složan tim. Uglavnom se na vrijeme i budžet ne može utjecati, ali na tim može. Neovisno o broju ljudi, tim je skupina pojedinaca koji teže istom cilju. Tim vodi menadžer koji daje jasne upute, nove izazove, poznaje svoj tim i pretpostavlja prepreke kako bi ih zajedno izbjegli.
 
Ako vam se čini da je lako voditi projekt ili tim, pretpostavit ćemo da niste pokušali. U radu s ljudima, svaki dan može biti potpuno drukčiji, a raspoloženja i mišljenja se mogu mijenjati iz sata u sat. Iznimno je važno u svakom trenutku ostati pošten, iskren i otvoren. Različite su uloge pojedinaca u timu, od onih kreativnih, administrativnih do poticatelja, a svi su jednako bitni kako bi mogli razvijati svoje jake strane i učiti prihvatiti tuđe. Pri pokretanju projekta, pojedinac se upoznaje s vođom, članovima tima i projektom. Kako bismo objasnili koliko je bitna komunikacija u timu za uspješan projekt, pokušali smo ju podijeliti u tri kategorije.
 
Djevojka vodi bilješke. (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Slušajte, pišite, čitajte

Kao što sam već spomenuli, u skupini pojedinaca koji imaju istu misiju, viziju i cilj, neophodno je slušati članove tima i menadžera. Jasno je da, iako ciljevi mogu biti isti, sredstva kojima se pojedinac služi, način kojim govori, način ponašanja i razmišljanja ne mogu biti različitiji. Tim je dobra vježba za treniranje samokontrole. Za vježbu i koncentriranje, postavljajte pitanja i ne prekidajte. Imajte na umu da učite prihvaćati tuđe različitosti i razvijate svoje, vodite se izrekom „dobar slušatelj je dobar govornik“.
 
U skupini ljudi, ponekad je lako izgubiti se i „uhvatiti se“ da vam misli lete. Savjetujemo vam da zapisujete svoje misli, bilješke i planove. Kako biste bezbrižno uživali u vikendu, savjetujemo vam da nedjeljom pripremite odjeću za ponedjeljak, a dolaskom na posao počnite pisati listu prioritetnih zadataka za tjedan koji slijedi. Više o bezbrižnom planiranju obveza za početak tjedna pisala je naša Laura.
 
Ured (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Recite što mislite

Nakon što ste usvojili „slušanje“, budite svjesni da ste dio tima. Često se događa osjećaj nepripadnosti, neznanja ili da su ostali članovi iskusniji u određenoj temi. Iako to možda i je istina, nemojte se obeshrabriti. Nalazite se u timu iz određenog razloga, možda vam ne idu financije, ali zato vam zavide na pravnom znanju ili grafičkom dizajnu. Zna se dogoditi da se pojedinci ne znaju izraziti pa podignu ton u nedostatku argumenata, što svakako treba izbjegavati. Predlažemo vam da se držite određene teme, koristite riječi za koje znate značenje i budite jasni. Izbjegavajte nejasne poruke, razmislite prije no što progovorite. Isto tako, gledajte govornike u oči jer iznimno važan je i govor tijela.
 
Kada ste usuglasili ideju, važno je sagledati prednosti i nedostatke tima koji bi mogli utjecati na projekt. Rasporedite poslove i ljude, napravite SWOT analizu i recite što mislite. Svaki će menadžer odabrati svoj način planiranja i provedbe projekta. Bilo da je plan zapisan na papir ili usmeno iznesen članovima tima, realizacija tog plana bit će loša ako se koncept bude često mijenjao. Ne zaboravite biti samokritični, ali i čestitati timu i menadžeru nakon završenog projekta. Više o planiranju kao stvarnoj potrebi pisala je naša Diana.
 
Tim pojedinaca. (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Ciljevi tima ispred ciljeva pojedinaca

Nakon slušanja i progovaranja, dolazimo do posljednje stavke, vježbe. Kada iznosite svoje mišljenje i stavove, pričajte polako i jasno, ne odgovarajte brzo na pitanja. Pišite bilješke, svoje i tuđe. Dobrom timu je važno razumijevanje što je moguće ostvariti kvalitetnom i efikasnom komunikacijom. U ranim fazama projekta zna se dogoditi da se članovi tima osjećaju moćnije i iskusnije nego što to i jesu što dovodi do prvih nesigurnosti i razočaranja. Kada menadžer otkloni sve sumnje, projekt dolazi u iduću fazu koja je u „prijateljskoj atmosferi“ i suradnju. U toj fazi više nema borbe za moći, nego je svaki član svjestan svojih sposobnosti i svoje uloge u timu. Raznolikost u timu potiče kreativnost pa ljudi različitih kultura i profesionalnih vrijednosti povećavaju vještine i znanja ostalih članova.
 
Za digitalnu komunikaciju, savjetujemo Google Drive i Google Hangout. Rad s određenim brojem ljudi iziskuje ogromne napore u slušanju, motiviranju i odlučivanju. Okružite se jakim, sposobnim timom i vodite se sloganom: „Ako vi potrošite nekoliko mjeseci na planiranje događaja, potrudite se da vaši sudionici o njemu pričaju godinama!“
 
Dobra komunikacija je ključ uspješnog projekta. Menadžer raspoređuje zadatke pojedincima unaprijed, imajući na umu svoje članove i njihove jake strane. Velika prednost tima je upravo ona koju smo naveli na početku, netko će znati baš ono u čemu vi niste odlični i obrnuto. Nekome će biti veliki problem napraviti nešto što ćete vi riješiti za petnaest minuta. Komunikacija pomaže održati efikasnost unutar određenih uvjeta i okolnosti.
 

Kako vi komunicirate u svom timu? Uspijevate li ili idete „dan po dan“? Podijelite s nama. 

 

Pin It on Pinterest