Potpisan ugovor s obrtom Artina

Potpisan ugovor s obrtom Artina

Još jedna zanimljiva suradnja potpisana je s obrtom Artina. Vlasnica obrta Nikolina Baškarad, diplomirana glumica, Artinu je osnovala s ciljem “promoviranja hrvatske tradicije i kulture kroz izvođačke umjetnosti i osnaživanje i širenje kulture, osmišljavanje kulturno turističke ponude kroz “storytelling” i “living history” te povezivanje izvođačkih umjetnosti u kazališnu predstavu.

Izvor: FB stranica obrta Artina fotografija: Kristijan Cimer

Artina u svojoj ponudi ima nekoliko paketa koji klijent može odabrati, ovisno o potrebama:

  • “1. izvedbe kazališnih predstava (organizacija, režija, produkcija)
  • 2. izvedba kazališno – turističkih predstava (storytelling, living history)
  • 3. izvedbu “Knjigolina vam priča” u kojoj kroz naraciju oživljavam legende i mitove
  • 4. organizaciju i vođenje edukativnih i umjetničkih radionica i predavanja
  • 5. organiziranje zabavnog i edukativnog sadržaja za teambuilding grupe”

Paketi se mogu kombinirati i time stvoriti potpuno novu priču.

Zaista nam je drago što ćemo našom suradnjom poduprijeti rad ovakve organizacije koji se bavi čistom kreativnošću. Mišljenja smo da je promocija Slavonije i Baranje na ovakav način potrebna i svakako je osvježenje na našim prostorima i praksa s kojom treba nastaviti. 

Predstava.

Pin It on Pinterest