Zašto je poželjno biti inovativan u organizaciji?

Zašto je poželjno biti inovativan u organizaciji?

Definicija inovacije koja nam se najviše svidjela je svakako ova: “Inovacija je sposobnost činjenja nečega na novi način.” (izvor) Neovisno u kojoj ste branši, inovativnost je i više no poželjna. Upotreba novih ideja je važna za poboljšanje poslovanja, unaprjeđenje proizvoda i usluga te najvažnije, povećanje prihoda. Novim idejama organizacija se širi na nova lokalna, regionalna, međunarodna i globalna tržišta. Rastom tržišta, raste i konkurencija korištenjem novih tehnologija i dijeljenjem informacija. 
 
Rokovnik, šalica i biljna na stolu (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Važna je razlika između izuma i inovacija. Izum je potpuno nova i originalna ideja, dok je inovacija nova uporaba i uspješno iskorištavanje te ideje. Inovacija predstavlja nešto potpuno novo u vašem poslovanju, poboljšanje i zamjena postojećih poslovnih procesa, povećanje efikasnosti i produktivnosti, širenje organizacije, razvijanje potpuno novih usluga i proizvoda. Inovativnost je kreativni proces. Ideje mogu doći unutar poslovanja (od zaposlenika, menadžera, istraživanja) i izvan poslovanja (nabavljači, klijenti, mediji, suradnici). Uspjeh dolazi od filtriranja i poboljšanja tih ideja. Inovacije pomažu u produktivnosti, smanjenju troškova, povećanju konkurentnosti, novim suradnjama i povećanju prihoda. Organizacije koje nisu inovativne gube mjesto pred konkurentskim organizacijama, fali im produktivnosti i efikasnosti, gube zaposlenike i naposljetku propadnu.
 

Pristupi inovacijama

Da biste mogli isplanirati inovacije kojima ćete poboljšati proizvode, usluge i procese, morate analizirati, proučiti i istražiti tržište. Nove prilike možete utvrditi kada analizom tržišta  shvatite kako se ono neprestano mijenja. Primjerice, ako se bavite edukacijama, razmislite koje novitete možete uvesti. Razvijajte svoj posao s uvođenjem potpuno novih usluga ili proizvoda, razmislite o edukacijama koje nisu usko vezane za vaše dosadašnje područje. Također, koristite nove tehnologije i metode, kako biste usavršili kvalitetu. Prvu edukaciju snimite pa ju možete objaviti i online, kako biste usporedili publiku i njihov interes.  
 
Muškarac gleda papire (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Planiranje inovacija

Neke inovativne ideje mogu se pojaviti iznenada. Ipak, pokušajte uvrstiti inovaciju u svoju poslovnu strategiju. Odvojite određeno vrijeme u danu/tjednu/mjesecu kako biste se koncentrirali na trendove i nova ideja će sinuti. Konkurentske organizacije biste trebali pratiti, kako rade i čim se bave. Potražite ih na tražilici i društvenim mrežama pa tim informacijama možete shvatiti koje ideje mogu iskoristiti. Isto tako, pratite trendove koji su vezani za vašu industriju kako biste bili upućeni. Povežite se s klijentima, nije dovoljno samo znati njihova imena, komunicirajte s njima i šaljite im e-mailove (za blagdane, rođendane).
 
Komunikacija ne podrazumijeva samo osluškivanje njihovih potreba, nego aktivno razmatranje njihova ponašanja oko trenutnih proizvoda, usluga i novih ideja. Uključite svoje dobavljače i suradnike. Probajte provesti istraživanja među svojim suradnicima, i klijentima. Pri razmišljanju o inovacijama, razmislite kakav će utjecaj imati na vaše poslovne procese, koliko dodatne obuke će trebati vašim zaposlenicima, dodatna sredstva, financijsko stanje, definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva te redovito kontroliranje poslovnog plana.
 
Zid sa slikama (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Poticanje inovacije u vašem poslu

Zaposlenici, suradnici i poslovni partneri doprinose uvođenju inovacija u poslovanje. Kao menadžeru, predlažemo vam stvaranje inovativnog okruženja i poticanje kreativnog razmišljanja. Pobrinite se da u uredu imate kutije za prijedloge kako bi se zaposlenici osjećali pozvanim i relevantnim u procesu stvaranja novih ideja. Potičite i brainstorming. Stvorite atmosferu punu podršku da se zaposlenici ne osjećaju izloženi kritikama i riziku, nego da su otvoreni i spremni podijeliti dobre ideje i novo znanje. Nagradite inovacije i slavite uspjeh. Prikladne nagrade i pohvale igraju značajnu ulogu u poticanju zaposlenika na kreativnost.
 

Financiranje inovacija

Što se tiče financiranja inovacija, možete koristiti vlastita sredstva ili ako niste u mogućnosti, uzmite pozajmicu ili kredit. Na što god se odlučili, morate imati kvalitetan poslovni plan i unaprijed razrađene detalje. Ako ste ustanova ili udruga, pokušajte se prijaviti na natječaje s dobrim projektima i sposobnim timom.
 
Smatrate li se inovativnim? Što vas potiče? Pišite nam u komentarima.
 
Interna komunikacija u organizaciji

Interna komunikacija u organizaciji

Radna demografija se mijenja. Neovisno o veličini organizacije ili udruge, interna komunikacija je važna. Često se zaboravlja da osim komunikacije s klijentima, nužno je raditi na komunikaciji među zaposlenicima i s menadžerima. Često se zna dogoditi da se menadžerima postavlja previše pitanja, na što oni gube kontrolu. Zaposlenici moraju razumjeti ciljeve, mora im biti definirana misija i vizija i krajnji ciljevi. Također, moraju se osjećati vrijedno, pouzdano i moraju imati osjećaj da doprinose i da ih se sluša. Danas su društvene mreže na vrhuncu pa je uobičajeno objavljivati, dijeliti postove, likeati i komentirati. Osim uputa i smjernica, važna je vizualizacija. Zaposlenicima je timski rad bitan kako bi pravilno ostvarili zadane ciljeve.
 
Organizacija (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Interna komunikacija motivira zaposlenike na zajednički rad. Svako dobro odgovoreno pitanje potiče zaposlenikovu kreativnost. Menadžer ne smije dopustiti da zaposlenik sazna važne novosti o organizaciji od vanjskih izvora. Savjetujemo vam dva moguća načina širenja vijesti, najbolji je hijerarhijski kojima menadžeri s vrha organizacije obavještavaju svoje zaposlenike. Nedostatak ovog načina komunikacije je zastoj, čekanje dok informacije dođu do svih zaposlenih i ograničena povratna informacija.
 
Drugi način je digitalni u kojem organizacije kreiraju brz, interaktivan i pouzdan kanal kako bi informirali sve zaposlenike. U ovom načinu je potrebna kombinacija vještina, tehnologija i procedura kako bi se stvorilo povjerenje i transparentnost. On omogućava organizacijama da imaju kontrolu nad porukama koje šalju, kako ne bi došlo do zasebnih interpretacija. Također, ako imate više odjela, bolje bi bilo da voditeljima odjela pružite novosti kako bi ih oni prenijeli svojim radnicima. Interna komunikacija pruža priliku da se bolje razumije svrha organizacije.
 
Neboderi (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Današnji zaposlenici se često osjećaju nepripremljeno, nisu spremni rješavati sukobe, pregovarati i biti odgovoran za druge zaposlenike. Rad na unutarnjoj komunikaciji je važan i za razvoj dijaloga. Bez obzira čime se bavite, vaši klijenti ili potrošači imaju pravo očekivati najbolje od vaše organizacije. Takav cilj će se i ostvariti ukoliko su ciljevi jasno komunicirani, zaposlenici dobro informirani i nasmijani. Dobri menadžeri znaju da se dobre organizacije grade iznutra, što bi značilo da ako organizacija želi imati dobar imidž, mora se prvo pobrinuti za interne poslove i zaposlenike da bi se to odrazilo na klijente.
 
Pomno planirana i pažljiva komunikacija je ključna za rješavanje krize, interne ili eksterne. Ovisno o vrsti krize i zaposlenicima, postoje različiti načini suočavanja s njom. Oni su uglavnom pozitivni, neutralni ili negativni. Na menadžerima je spriječiti krize da se ne bi pretvorila u veći sukob ili incident. Iako menadžeri rjeđe komuniciraju sa zaposlenicima dok je kriza, predlažemo suprotno. Kod kriznog menadžmenta, postoje dva načina rješavanja sukoba. Prvi je onaj kada se sukob ili incident već dogodi, a drugi je krizni menadžment unaprijed, njemu je u cilju spriječiti buduće sukobe.
 
Radni stol (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Dobra radna atmosfera pozitivno utječe na zaposlenike, bolje prihode i nove zaposlenike. Interna komunikacija je važna jer pruža brzu povratnu informaciju što utječe na međuljudske odnose i rast prihoda. Neovisno o tome želi li menadžer održati zaposlenike ili privući nove, oni moraju komunicirati.
 
Poslovna komunikacija ima svoje prednosti i nedostatke. Informacije koje zaposlenici dobiju moraju biti točne i jasne kako bi se znanje proširilo i kako se ne bi pojavile lažne vijesti i tračevi, što je teško kontrolirati i povući. Da bi se to spriječilo, predlažemo često i brzo komuniciranje. Menadžerima je važno da budu transparentni u komunikaciji, jer su svjesni da se pozitivan stav u organizaciji odražava na poslovanje.
 
Kakva je komunikacija u vašoj organizaciji? Pišite nam u komentarima.
Poticanje i stimulacija djelatnika

Poticanje i stimulacija djelatnika

Svaka organizacija ima svoja mjerila uspjeha. Dok je u većini to rast prihoda i broj klijenata, sve više današnjih organizacija pazi i na svoje djelatnike. U ranijem blog postu smo pisali o menadžmentu ljudskih resursa, objasnili smo što oni rade i koja su njihova zaduženja. Osim rješavanja pitanja olakšica, godišnjih odmora i međuljudskih odnosa, važno je djelatnike potaknuti i stimulirati kako bi posao obavljali brže i efikasnije. 

Menadžeru je važan odnos sa svakim zaposlenikom i razvijanje kvalitetne organizacijske kulture koja čini trećinu dana zaposlenika. Trebaju se osjećati vrijedno i dostojanstveno, svjesni svojih prava i obveza te ni u jednom trenutku ne trebaju pomisliti da se s njima upravlja ili naređuje. Oni moraju znati misiju, viziju i ciljeve da bi se mogli kretati prema ostvarivanju istih. Menadžeri moraju poticati zaposlenike da komuniciraju pristojno i profesionalno, da u svakom trenutku znaju što se događa u organizaciji i da prezentiraju svoje mišljenje na konstruktivan način u cilju porasta kvalitete organizacijske kulture. 

Sastanak (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Svima koji su radili ili rade u timovima, poznato je da zaposlenici i kolege mogu biti različiti. Usredotočit ćemo se na osobine i ponašanje. Pojedinci koji rade u timovima su uglavnom zatvoreni i nesigurni, ali ih se potiče na otvorenost i suradnju. Različite vrste nesigurnosti i nervoze utječu loše na kolege. Da bi ih spriječio, menadžer treba pohvaliti zaposlenike po zaslugama i pomoći kada je potrebno. Također, menadžeri brinu o potrebama i željama zaposlenika. Najčešća pitanja su oko plaća, osiguranja i uvjeta rada, a ako ta pitanja nisu jasna, zaposlenici se mogu osjećati neupućeno što može uzrokovati nesuglasice i rasprave. Nakon rješavanja osnovnih potreba, postiže se zadovoljstvo zaposlenika. Tada se menadžeri koncentriraju na osobni razvoj i cjeloživotno učenje
 
Svaki zaposlenik se mora osjećati vrijednim i da doprinosi organizaciji svojim radom, razmišljanjem i idejama. Osjećajem vrijednosti, zaposlenik postaje ponosan na sebe. Osim komunikacije, u timu je iznimno važno slušati. Menadžer mora slušati svoje zaposlenike i otvorenom komunikacijom poticati motiviranost i poboljšanje uvjeta rada. Pravilna komunikacija također potiče motiviranost i poboljšava organizaciju.  
 
Poslovna osoba (izvor: pexels.com)

Izvor. www.pexels.com

Na spomen riječi menadžer, pomislimo na ženu ili muškarca u poslovnom odjelu, strogog pogleda, zatvorenih u velikom uredu. Često su menadžeri, zatrpani vlastitim poslom, nedodirljivi i zauzeti. Ako možete, pokušajte imati otvorena vrata ureda kako bi se zaposlenici osjećali slobodno obratiti vam se. Također, pridružite im se za vrijeme ručka ili organizirajte teambuildinge kako bi se povezali. Informirajte zaposlenike o novostima, promjenama u strateškom planu i dajte što više informacije o njihovim zaduženjima i obvezama. Kada je zaposlenicima jasno što se od njih očekuje, neće biti nervoze, nepotrebnih pitanja i upitnika nad glavama. 
 
Isto tako, kada ste u mogućnosti, određene odluke donesite zajedno s timom. Iako ćete na kraju vi kao menadžer, donijeti odluku, timom će se provući osjećaj pripadnosti i vrijednosti. Potičite zaposlenike da se izraze, prezentiraju i da vam daju kvalitetnu povratnu informaciju. Donošenje manjih odluka svakako prepustite timovima, kako biste postigli osjećaj samouvjerenosti. Pri mjerenjima i vrednovanjima zaposlenika, pobrinite se da rezultati budu pozitivni. Ukoliko smatrate da sa određenim zaposlenikom trebate poraditi, u razgovoru s njim prvo navedite pozitivno, a zatim krenite na probleme. 
 
Ovo su savjeti kojih se mi držimo u Propriumu, a na vama je da pronađete način kako poboljšati motivaciju u svom timu i organizaciji. Upamtite da je i zaposlenicima u cilju da se osjećaju što ugodnije na poslu i da žele biti produktivniji i efikasniji, a ako se oni dobro osjećaju, nema prepreka do cilja!
 
Imate li za nas neke savjete koji su učinkoviti u vašem timu? Kako se nosite s nesuglasicama?  
 
Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovanju

Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovanju

Verbalna i neverbalna komunikacija oblikuje našu interakciju u poslovnom i privatnom životu, kao što financijski i osobni uspjeh oblikuje naše psihičko i fizičko stanje. Verbalna komunikacija je jasnija kada je  druga osoba efektivan slušatelj. Slušanje ne znači nužno doslovno značenje, nego razumijevanje riječi govornika. Promatrajte govor tijela, facijalne izraze i  slušajte intonaciju govornika kako biste si poboljšali neverbalnu komunikaciju. Predlažemo vam da se snimate kamerom kako biste vidjeli vlastite izraze. Odaju li vaše geste vaše pravo mišljenje? Kada ste svjesni što i kako pričate, to je prvi korak k uspješnoj komunikaciji.
 
Primjer verbalne komunikacije (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Verbalna komunikacija

Verbalna komunikacija je izraz kada se komunikacija odvija riječima: izgovorenim, pisanim ili potpisanim. Razgovor koji imamo sa suradnikom za vrijeme ručka, o jutarnjim vijestima ili sportskim događajima ili  SMS koji šaljemo članu obitelji je način verbalne komunikacije. Danas osim jezika imamo i tehnologiju koja nam omogućuje i olakšava komunikaciju, bez obzira na fizičku udaljenost. Verbalnu komunikaciju koristimo za razmjenu informacija, neovisno o tome hoćemo li informirati druge o našim potrebama i željama ili ćemo ih nečemu naučiti. Često se događa da ne govorimo jasno ili da su naše riječi i djela neshvaćena. Verbalna komunikacija pomaže da se to izbjegne i da se omoguće informacije koje su nedostajale.
 
Da bi poslovanje bilo uspješno, menadžeri moraju komunicirati sa svojim zaposlenicima, i obratno. Tako se sprječavaju nesporazumi koji utječu na efikasnost, produktivnost i radni moral. Ako ste menadžer, morate svom timu podijeliti ideje, raspravljati o projektima, definirati kratkoročne i dugoročne ciljeve organizacije. Najvažniji zadatak je da svakom članu tima bude jasan posao, zadatak koji svakodnevno obavlja i cilj kojemu teži. Također, uspostavite kontakt očima kada se obraćate svom timu.
 
Sastanci omogućuju svojim zaposlenicima mogućnost da postave pitanja o dnevnim zadatcima, brainstormaju i čuju izvješća. Komunikacija među zaposlenicima može uključiti rasprave o projektima, radnim procedurama i komunikaciji o specifičnom zadatku.
 
Verbalne prezentacije su česte u poslovanju, posebice u prodaji proizvoda ili usluga. Njih rade stručnjaci i profesionalci koji su sposobni pričati točno i konkretno o svakom aspektu proizvoda i usluga. U nekim slučajevima će ih raditi zaposlenik kojemu je u cilju objasniti novu marketinšku ili prodajnu strategiju koju će organizacija implementirati. Prezentacija mora biti obavljena jasnim i jednostavnim jezikom, s vizualnim sadržajem koji će pratiti poruku.
 
Primjer neverbalne komunikacije (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Neverbalna komunikacija

Uz verbalnu komunikaciju postoji i neverbalna komunikacija, koja utječe na ljudsku perspektivu na suptilan, ali značajan način. Ona uključuje govor tijela, geste, izraze lica, kontakt očiju i stav. Dodir je oblik neverbalne komunikacije koja ne pokazuje nužno osjećaje, ali pokazuje osobnost. Snažno rukovanje ili topli zagrljaj pokazuje više nego tapšanje po leđima ili uplašeno rukovanje. Zvuk našeg glasa, uključujući ton i glasnoću su također znaci neverbalne komunikacije. Izbjegavanje kontakta očima, znojenje ili blagi osmijeh govori puno više od izgovorenih riječi. Odijevanje i ukrasi na radnom stolu također se smatra oblikom neverbalne komunikacije.
 
Menadžeri koriste neverbalnu komunikaciju kako bi efektivno vodili druge zaposlenike i članove timova. Članovi tima ju koriste, svjesno ili ne, kako bi komunicirali s individualcima, bili oni klijenti, konkurenti ili kolege. Komunikacija može biti ometena kada neverbalna komunikacija proturječi izgovorenim riječima.
 
Neverbalna komunikacija se na poslu odvija na dnevnoj bazi. Primjerice, prekrižene noge i ruke će na sastanku odati otpor novim idejama. Kontakt očima sa govornikom tijekom sastanka odaje interes. Menadžer će češće pokušati uspostaviti kontakt s podređenim, nego obrnuto, što je znak moći. Komunikacija dodirom može pomoći ili omesti poslovnu interakciju. Čvrsto rukovanje može značiti samouvjerenost, dok nametljivi dodir po ramenu može biti shvaćen kao invazija osobnog prostora.
 
Također, neverbalna komunikacija može pokazati samouvjerenost, entuzijazam, aktivno slušanje i mogućnost prezentiranja. Vježbajte svoju neverbalnu komunikaciju dok držite prezentaciju ili govor, gledajte u oči slušatelja. Nikako ne preporučamo stajanje na mjestu i gledanje u jednu točku.
 
Sastanak (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Efektivna komunikacija je važan alat za sve menadžere. Svaki zaposlenik, ali i menadžer, mora moći izraziti svoje mišljenje i stav o radnoj atmosferi, zadatcima ili ostvarivanju cilja. Isto tako, zaposlenik mora moći odgovoriti svakom klijentu na potencijalno pitanje o proizvodu ili usluzi. Dobra komunikacija je važna i unutar organizacije, što je ključ radnog morala i efektivnosti. Verbalna i neverbalna komunikacija su važne za slušanje i razumijevanje drugih, ali i ostavljanje dobrog prvog dojma.
 
Kako se snalazite u neverbalnoj komunikaciji? Mogu li vaši suradnici brzo “pročitati” vaš govor tijela, izraz lica ili stav?
 
Prednosti i nedostatci teambuildinga

Prednosti i nedostatci teambuildinga

Neovisno radite li u velikoj organizaciji, manjem obrtu ili neprofitnoj organizaciji, radujete se nadolazećim blagdanima i praznicima. Ako imate sreće, radujete se godišnjem odmoru, slobodnim danima, ali i domjencima. Danas pišemo o važnosti teambuildinga i druženja unutar tima. Ako se želite prisjetiti što je Belbin test i na koji način otkriva koja je vaša uloga u timu, to možete učiniti putem Laurinog blog posta.  
 
Definicija teambuildinga je većini dobro poznata, a ona obuhvaća različite aktivnosti u svrhu poboljšanja društvenih odnosa, upoznavanja i zbližavanja unutar timova. Za razliku od obuka i treninga gdje je cilj učenje, veća efikasnost i bolji rezultati, teambuilding je prilika da se članovi tima druže, na opušteniji i lagodniji način. Osim druženja, ovo je sjajna prilika za rješavanje nesuglasica. Najviše koristi od teambuildinga imaju timovi koji imaju više od deset članova jer što veći tim to veći broj potencijalnih nesuglasica.
 
Stolni nogomet (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Jedan od glavnih ciljeva teambuildinga je uključivanje tima u plan razrade, odlučivanje i postavljanje ciljeva. Kada članovi tima osjete da pridonose timu i postizanju ciljeva, motiviraniji su i sretniji. Važna je i uloga pojedinaca u timu jer svaki član treba znati svoju ulogu, prava i obveze u timu. Kada su one kristalno jasne, tim se brzo kreće prema zadanim ciljevima. Sve ove stavke važne su i za razvoj kritičkog razmišljanja. Komunikacija i razmjena ideja i misli ključne su za dobre odnose unutar tima. Kada je tim složan i međuljudski odnosi su dobri, tim bolje funkcionira što rezultira većom efikasnošću. Ponekad se čini teško, ali je za poslovnu atmosferu važno ostati pozitivan i otvoren. Pojedinci su najefektivniji kada su samostalni, iskusni i zajedno uče. Često zna doći do sukoba zbog neslaganja u timu, manjka povjerenja, nesigurnosti i neznanja.
 
Menadžeri često znaju organizirati teambuilding kao brzo rješenje problema komunikacije ili neproduktivnosti. Oni očekuju da zaposlenici, pogotovo novi i neiskusni, imaju razvijene komunikacijske vještine i znaju raditi u timu. Te vještine se razvijaju iskustvom i vježbom. Predlažemo da nove zaposlenike stavljate u timove s iskusnijim radnicima kako bi im prenijeli svoje znanje. Zanimljivo je i testirati rade li bolje zaposlenici koji su u istom uredskom prostoru ili odvojeni, je li bolja neprestana komunikacija u čitavom radnom vremenu ili po potrebi? Pokušajte pa nam javite dojmove. Također, potičemo vas na suradnju s drugim organizacijama i kulturama kako bi članovi učili još više.
 
Planinarenje (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Ipak, ne odgovara svim zaposlenicima teambuilding. Pojedinci koji su povučeni i mirni, shvatit će druženje kao nepotrebnu tlaku. U poslovima koji zahtijevaju visoku koncentraciju poput programiranja, nije potrebna suradnja i pretjerana komunikacija pa će takvim pojedincima teambuilding biti nametnut. Normalno je da neki pojedinci jednostavno ne mogu raditi s drugima i surađivati pa je u ovom slučaju teambuilding nepotreban trošak vremena i sredstava. U članku vidljivo je da rezultati ovakvih druženja ponekad nisu dugotrajni, nakon šezdeset ili manje dana ponovit će se iste radnje. Najčešći problemi u timovima su: prebacivanje krivnje, nejednako sudjelovanje u projektima, sukob ideja ili pojedinac preuzima zasluge.
 
Čovjek na jezeru (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Problem mogu predstavljati troškovi potrebni za organiziranje druženja. Nakon financijske provjere organizacije, odlučite gdje možete odvesti svoje zaposlenike i što im možete priuštiti. Ako imate manji tim, ne morate nepotrebno trošiti. Osim učenja novih vještina i rješavanja sukoba, jedan od ciljeva teambuildinga je i zabava. Na menadžerima je da odluče u kojem obliku će ona biti, zajednička večera, izlazak, kuglanje, športske aktivnosti ili izlet. Osim produktivnosti, članovi trebaju i rekreaciju, odmor i opuštanje. Aktivnosti mogu biti za vrijeme radnog vremena ili vikendom, ovisno za što se odlučite. Ako vam kreativnost zakaže, predlažemo popis ideja za teambuilding
 
Nakon što ste izabrali aktivnost za svoj tim, pripremite produktivne vježbe i igre, neka poboljšanje tima krene! Neka sve bude prilagođeno poslu kojim se bavite. Držimo vam palčeve i javite nam dojmove!
 

Kako se vi snalazite u timu, trebate li pomoć? Što mislite o teambuildingu?

Pin It on Pinterest