Temeljne funkcije menadžmenta u kulturi

Autor članka: Laura Plantak Pul

Laura je osnivačica i vlasnica obrta Proprium koja uspješno doprinosi razvoju kulturnih i kreativnih industrija putem djelovanja u neprofitnim organizacijama. Kontinuirano ulaže u svoje znanje sudjelovanjem na konferencijama, seminarima i edukacijama. Njezin talent je upotrijebiti stečeno znanje i prenijeti ga drugima na jednostavan, pristupačan i praktičan način.

08.15.2019

Menadžment u kulturi se može podijeliti na temeljne funkcije putem kojih ostvaruje svoju svrhu. One se ne razlikuju od tradicionalnog menadžmenta u postavkama, no razlikuju se u primjeni. 
 

Temeljne funkcije menadžmenta u kulturi:  

  • planiranje 
  • organiziranje
  • upravljanje ljudskim potencijalima
  • vođenje
  • kontroliranje.
Olovka i rokovnik (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Planiranje

Menadžer u kulturi postavlja plan aktivnosti prije pokretanja bilo kojih aktivnosti vezanih za organizaciju ili pojedinačni projekt. Najčešći plan aktivnosti se sastoji od izrade godišnjeg plana ili strateškog plana organizacije, institucije ili udruge. Planiranje započinje analizom interne i eksterne situacije institucije, udruge ili tvrtke. Menadžer pritom koristi alate poput: SWOT analiza, PEST analiza, anketnog istraživanja ili ostalih metoda. Analiziranjem okoline i potom tržišta, menadžer uviđa u kojem stanju se nalaze svi potrebni resursi za daljnji razvoj i plan. Pri radu u već postojećoj strukturi, potrebno je analizirati i kulturu organizacije u kojoj se nalazimo te pripremiti ključne točke koje trebamo pokriti u novom planiranju. 
 
Nakon što je analiza gotova, prelazi se na strateške smjernice odnosno: viziju, misiju i ciljeve. Oni čine osnovu strateškog okvira i nastavljaju se na analizu stanja. Sve navedeno pomaže u kreiranju različitih vrsta planova: jednokratnih planova, trajnih planova i/ili scenarija. Strateško planiranje se razlikuje od prethodno navedenih vrsta planova u zaključcima koje nudi, odnosno odgovara na ključna pitanja vezana uz opstanak i razvoj organizacije te suočava prilike i prijetnje organizacije na temelju čega se razvija daljnji operativni plan koji funkcionira kao temelj rada.  
 

Organiziranje

Organiziranje obuhvaća raspodjelu resursa i pravilno upravljanje njima kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi pripremljeni unutar planiranja. Slijedi nakon planiranja u kojemu su određeni ciljevi i strateške smjernice uz postavljen okvirni plan rada na razini vremenskog razdoblja (npr. kvartala ili godine). Organiziranje unutar kulturnih institucija i projektnih organizacija slijedi identičan set pravila kojima se vodi kako bi se postigao kvalitetan ishod. 
 
Pri ovoj funkciji je bitno razumjeti organizacijsku strukturu koja je trenutno postavljena i izvršiti provjeru imaju li svi unutar organizacijske strukture jasno naznačene i razgraničene opise poslova. Organizacija radnih zadataka se vrši sukladno planu i organizacijskoj strukturi.  
 

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima podrazumijeva kvalitetan pristup i organizaciju rada unutar tima ili organizacije kako bi se maksimizirao učinak rada i ostvarili rezultati. Navedena funkcija je iznimno teška i zahtijeva prethodno stečeno iskustvo s obzirom da ne postoji idealna mogućnost u kojem tim kojim upravljate ima sva potrebna znanja i razinu motivacije za izvršenje ishoda koji se očekuje. Upravljanje ljudskim potencijalima iziskuje od menadžera usmjeravanje svog tima na dnevnoj bazi prema maksimiziranju rezultata koji se od njih očekuju u cjelini. Menadžer u kulturi mora u jednakoj mjeri motivirati svoj tim i poticati razvoj i primjenu njihove stručnosti. 
 
Sastanak (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Vođenje

Vođenje obuhvaća provedbu svih planiranih aktivnosti, raspodijeljenih resursa i koordinacije ljudskih potencijala. Unutar provedbe aktivnosti potrebno je čvrsto donošenje odluka uz visoku razinu kvalitetne komunikacije i informiranosti svih uključenih u projekt ili instituciju. Komunikacija se može odvijati: neformalno, javno, grupno i pojedinačno. Proces donošenja odluka je izbor adekvatnog rješenja za određeni izazov s kojim se institucija ili organizacija susreću. Uz navedeno, unutar funkcije vođenja važna je koordinacija svih prethodno planiranih i podijeljenih zadataka kako se postigli ciljevi organizacije. 
 

Kontroliranje

Kontroliranje je funkcija koja služi provjeri i usporedbi plana s realiziranim rezultatima. Može se provoditi tijekom provedbe aktivnosti i nakon provedbe aktivnosti. Kontrolom se mjeri ispravnost procesa i postignuća u odnosu na planirane rezultate. Preduvjet za ovu funkciju je prva funkcija odnosno planiranje i odvija se putem mjerenja ostvarenih aktivnosti, kroz različite alate dostupne menadžerima, zatim se nastavlja na usporedbu plana i realne situacije i na temelju navedenog postavlja potrebne korektivne aktivnosti za organizaciju ili instituciju. Kontrola može biti na nekoliko razina i kontrolirati se mogu resursi, upravljanje, planiranje, objekt ili sami nositelji menadžerske funkcije. 
 
Tim na sastanaku (izvor: pexels.com)

Izvor: www.pexels.com

Sve navedene funkcije su funkcije koje donositelji odluka i voditelji projekata provode na dnevnoj bazi. Jeste li se susreli s ovom podjelom? S kojom ste, od navedenih, funkcija menadžmenta imali najviše izazova u primjeni? Recite nam u komentarima. 

 

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Posebne funkcije menadžmenta u kulturi - Proprium - […] smo se na temeljne funkcije menadžmenta u kulturi (planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje). U ovom […]
  2. Menadžment kulturne baštine - Proprium - […] menadžmenta upravljanja baštinom se nadovezuju na temeljne i specifične funkcije menadžmenta. U slučaju baštine nadograđuju se načelima menadžmenta […]
  3. Marketinška kontrola - Proprium - […] je, nakon planiranja, organiziranja, ljudskih resursa i vođenja, peta funkcija menadžmenta. Kako u menadžmentu, kontrola je važna i za…

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Shares