Udruga mladih KRIK: Održana edukacija “Volonterski menadžment”

Autor članka: Proprium

12.16.2020

Na poziv Udruge mladih KRIK Slatina, Laura Plantak Pul održala je za članove udruge edukaciju pod nazivom “Volonterski menadžment” koja je organizirana u sklopu projekta “Informirani građani za aktivnu zajednicu”. 

Edukacija je održana putem Google Meeta, a Laura je u edukaciji prenijela svoje dugogodišnje iskustvo u volontiranju i menadžmentu volontera. 

Počevši s osnovama, Laura je polaznike upoznala s pojmovima što je to volontiranje, motivacijom za volontiranje, vrstama volontiranja i ciklusom menadžmenta volontera. Teorijski dio edukacije upotpunila je zadatcima u kojima su članovi udruge KRIK Slatina mogli primijeniti svoja stečena znanja koja su zajednički komentirali i nakon kojih su kreirali korake za daljnji razvoj vlastitog pristupa menadžmentu volontiranja. 

Kako je edukacija tekla, možete pogledati u kratkom isječku na našem YouTube kanalu.

Udruga mladih KRIK Slatina osnovana je 2003. godine kroz međunarodni volonterski kamp „Arboretum Lisičine“ u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb. Od tada Udruga organizira aktivnosti za mlade različite tematike, a kroz vrijeme se profilirala u četiri tematska područja: poticanje kreativnosti i osobnog razvoja mladih pomoću treninga, predavanja i edukacija za mlade, razvoj zajednice organiziranjem volonterskih i zagovaračkih aktivnosti, promicanje društvenih inovacija i primjera dobre prakse u području interesa mladih te promicanje raznih oblika kulture i umjetnosti kroz organizaciju festivala multikulture, izložbi, kazališnih predstava, koncerata i glazbenih festivala, filmskih projekcija i ostalo.

Pojektom “Informirani građani za aktivnu zajednicu” udruga želi unaprijediti političku pismenost mladih, potaknuti ih na demokratski način razmišljanja i osnažiti ih u preuzimanju odgovornosti za kvalitetu života u Gradu Slatini te potaknuti volontiranje mladih osoba. Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Ovim putem želimo zahvaliti Udruzi mladih KRIK Slatina na pozivu za održavanje ove edukacije te na aktivnom sudjelovanju tijekom njezinog održavanja. 

Ovakav tip poduka održavamo unutar područja marketinga i menadžmenta, a usmjerene su prema institucijama, udrugama te mikro, malim i srednjim tvrtkama. Za više informacija i daljnje dogovore dostupni smo putem maila laura@proprium.hr.

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Što smo radili u Propriumu u prosincu 2020. - Proprium - […] Izvor: www.proprium.hr […]

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Shares