Zaokružena cjelina usluga koje klijentima daju gotovu uslugu koja zadovoljava potrebu njihove organizacije.

Primjer usluge:
Projektni menadžment
Menadžment volontera

Pročitaj više

Usluge koje su rezultat kreativnog djelovanja Propriuma i osmišljene su za konkretan pozitivni utjecaj na lokalnu zajednicu.

Primjer usluge:
Organizacija događaja
Digitalni marketing

Pročitaj više

Skup usluga koje za rezultat imaju povećanje znanja i iskustva te pružanje prilike za primjenu stečenog znanja.

Primjer usluge:
Radionice i poduke
Savjetovanje i konzultiranje

Pročitaj više

Naše usluge su prilagođene Vama

Rado ćemo Vam ispričati više o našoj ponudi kroz upoznavanje Vaših potreba kao pojedinca ili organizacije unutar kreativnih i kulturnih industrija.