Usluge

Edukacija

U cilju nam je riješiti klijentov problem, vlastitim učenjem i napredovanjem u određenom području. Želimo pomoći pojedincima i organizacijama u načinu dolaska do informacija i praktičnoj primjeni znanja kojom mogu unaprijediti organizacije čiji su dio.


Pročitaj više

Koordinacija

Koordinacija obuhvaća profesionalnu i poslovnu pomoć organizacijama i pojedincima. Ona usmjerava i oblikuje poslovanje, pružajući smjernice i operativnu pomoć oko strategijskih i operativnih procesa unutar kreativnih i kulturnih industrija.


Pročitaj više

Organizacija

Organizacija je jedna od usluga kojima dionicima kreativnih i kulturnih industrija poboljšavamo poslovanje. Bilo da se radi o poslovnim, kulturnim ili društvenim događajima, svojstva Proprium organizacije su olakšavanje procesa organizacije i obrade podataka vezanih za događaje.


Pročitaj više